ENJIN CARIAN BAHAN

Ahad, 21 Jun 2009

TAMADUN ISLAM : TEMA 2-PENTADBIRAN ISLAM DI INDIA

hutang PELAJAR PRA-U (ATAS) SMKDARY - SILA AMBIL NOTA INI. BACA DAN FAHAMKAN

Bandingkan struktur pemerintahan dan pentadbiran Kesultanan Delhi dengan Kerajaan Moghul di India.

Pendahuluan:

  • Dua buah kerajaan Islam di India yang terkenal ialah Kesultanan Delhi (1206-1526M) dan Kerajaan Moghul (1527-1875M).
  • Pemerintah yang terkenal ialah Alaudin Khilji dan Tughluq bagi Kesultanan Delhi dan Akbar serta Aurangzeb bagi kerajaan Moghul.
  • Kesultanan Delhi diasaskan oleh Qutbubuddin Aibak/Aibek yang mengandungi enam buah dinasti seperti Dinasti Mamluk, Khilji, Tughluq, Syeid, Lodi dan Suri selama hampir tiga abad dengan pusat pemerintahannya di Delhi
  • Kerajaan Moghul pula diasaskan oleh Baber Babur dan mencapai zaman kegemilangan semasa zaman pemerintahan Babur, Akbar dan Aurangzeb.
  • Kerajaan Moghul jatuh ke tangan British selepas kematian Aurangzeb.

Isi:

A. Bentuk dan Sistem Pemerintahan

i. Kerajaan Delhi

· Berbentuk kerajaan berpusat di Delhi dan pemerintah tertingginya mempunyai kuasa autokrasi atau mutlak dalam pemerintahannya.

· Sistem pemerintahan berbentuk teokrasi dan perlembagaan Negara berdasarkan al Quran dan hadis.

· Golongan bukan Islam dikenakan jizyah sebagai jaminan perlindungan hak dan kebebasan.

· Bentuk pemerintahannya dipengaruhi oleh Kerajaan Abbasiyah, Parsi, Turki dan India.

· Sistem pentadbiran mempunyai unsur asimilasi antara pengaruh Islam dan India.

· Mengamalkan pewarisan takhta.

ii. Kerajaan Moghul

· Menjalankan pemusatan kuasa dan pentadbiran wilayah yang dilaksanakan pada zaman Akbar dan Aurangzeb.

· Pada zaman Akbar , golongan bukan Islam diberi kelonggaran persamaan hak dengan orang Islam untuk mengisi jawatan penting.

· Akbar juga menghapuskan bayaran jizyah dengan alasan mewujudkan keadilan dalam pemerintahannya.

· Manakala pada zaman Aurangzeb, baginda menghadkan orang Hindu dalam jawatan kerajaan termasuk ketenteraan dan kehakiman.

· Takhta kerajaan adalah berasaskan sistem pewarisan.

B. Pemerintah/Ketua Negara

i. Pemerintah Delhi

· Bergelar Sultan yang memerintah secara mutlak.

· Sultan bertanggungjawab menjalankan hubungan diplomatik dengan kerajaan Islam yang lain seperti kerajaan Bani Abasiyah.

· Sultan dibantu oleh pegawai-pegawai yang dilantik untuk melicinkan pemerintahan

ii. Pemerintah Moghul

· Bergelar Sultan / Maharaja (Akhbar) Sultan memerintah secara mutlak.

· Memiliki kuasa mutlak

· Akhbar mengasingkan politik daripada agama dan menghapuskan perbezaan berasaskan agama dan bangsa namun pemerintahan Aurangzeb cuba menjadikan seluruh India sebagai Negara Islam yang mengamalkan mazhab Ahli Sunnah wal-Jamaah.

· Sultan dibantu oleh pegawai untuk melicinkan pemerintahan.

C. Organisasi Pentadbiran

i. Kerajaan Delhi

· Sultan adalah pentadbir tertinggi dalam kerajaan Delhi.

· Baginda dibantu oleh Badan eksekutif yang diketuai oleh Amir di setiap wilayah sebagai wakil Sultan.

· Seorang Menteri yang berkuasa dalam perbendaharaan Negara dilantik untuk membantu Amir.

· Wazir ialah menteri kanan kepada Sultan yang mengetuai jabatan-jabatan dalam pentadbiran Negara.

· Terdapat Majlis I-Khalwat dan Bari I-Khas yang bertanggungjawab mengawal jenayah.

· Ketua hakim digelar Qadhi Al-Qudhat yang mengetuai urusan kehakiman berlandaskan syariaat Islam dengan dibantu oleh mufti.

· Urusan kewangan Mazhab Hanafi dijadikan sumber rujukan dalam pengutipan cukai Jizyah dan Kharaj.

· Sultan Muhammad Tughluq telah menubuhkan jabatan pertanian bagi menguruskan tanah pertanian, menyusun jabatan cukai, membuat rekod hasil tanah dan menaikkan cukai untuk menambah pendapatan Negara.

· Terdapat asimilasi sistem pentadbiran antara pengaruh Islam dan kerajaan Hindu tempatan.

ii. Kerajaan Moghul

· Akhbar mewujudkan satu sistem pentadbiran yang tersusun yang dikenali sebagai Mansabdar.

· Mansabdar bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas pentadbiran awam.

· Mansabdar juga ditugaskan memerintah dan melengkapkan pasukan tentera diraja yang terdiri daripada 33 batalion tentera.

· Mewujudkan jabatan yang membantu Sultan, contoh Perdana Menteri (Wakil), Menteri (Wazir), Ketua tentera (Khan qanan), Kadi besar (Muhtasib) dll.

· Di peringkat daerah pentadbiran diuruskan oleh Faudjar yang bertindak sebagai pemungut cukai, mengawal jenayah/ kecurian dan menguasai tentera di daerahnya.

· Zaman Aurangzeb baginda melantik kadi dan mufti untuk menjalankan pengadilan bagi orang Islam dan hindu dengan diawasi oleh hakim besar.

D. Dasar Perluasan Wilayah

i. Perluasan empayar Delhi

· Wilayah kekuasan Islam meliputi 24 wilayah termasuk Deccan, (di bahagian tengah India)

· Alauddin Khilji berjaya menawan 4 buah kerajaan hindu (dinasti Yadava, Tengana,Hoysala dan Pandya)

· Meletakkan wilayah baru di bawah penguasaan Islam.

ii. Perluasan empayar Moghul

· Perluasan wilayah telah berlaku sejak zaman Babur.( Berjaya memerangi kerajaan-kerajaan Hindu tempatan)

· Maharaja Akhbar membina empayar Moghul yang meliputi bumi Hindustan bermula dari banjaran Himalaya hingga Nawada di bahagian Selatan.

· Untuk memastikan penguasaan terhadap wilayahnya beliau telah melantik wakil-wakil pemerintah untuk mengelakkan pemberontakan.

Penutup

Kerajaan Delhi dan Moghul berjaya mengukuhkan kedudukan kerajaan Islam di India yang meliputi bahagian utara dan tengah India selama hampir 6 abad. ( 1206-1875M )


[ SOKONG BLOG INI, SILA SIGN BUKU PELAWAT ]

Tiada ulasan:

Related Posts with Thumbnails

PENYOKONG BLOG SEJARAH

PENAFIAN :

Penulis blog tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kerugian atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada mana-mana bahagian dalam laman blog ini. Pandangan Dalam Laman Ini Tidak Semestinya Menunjukkan Sikap WebMaster dan/atau Lain-Lain Penulis.