ENJIN CARIAN BAHAN

Ahad, 8 Disember 2013

Peranan institusi beraja

Bincangkan peranan yang dimainkan oleh institusi beraja dalam pentadbiran di Tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah British 1874

PENGENALAN

1. Dalam hieraki masyarakat Melayu, Raja berada pada kedudukan yang paling tinggi dan memainkan peranan yang penting untuk melaksanakan dan melicinkan pentadbiran.

2. Kedudukan Raja yang tinggi juga dianggap sebagai simbol keagungan serta kewibawaan sebagai pemerintah tunggal yang dikatakan berkuasa mutlak dalam pemerintahannya.

3. Raja juga dikatakan wakil Allah di bumi dan mempunyai kedaulatan dan keistimewaan dan sebagai balasannya, rakyat hendaklah menyerahkan taat setia sepenuhnya. Raja berkuasa dalam bidang politik, ekonomi dan sosial di Tanah Melayu sebelum kedatangan British.

ISI-ISI

Politik

1. Raja menjadi ketua kerajaan dan bertanggungjawab melaksanakan semua aspek pentadbiran negeri.

2. Baginda berperanan sebagai ketua dalam hal ehwal luar negeri dan berkuasa mengesahkan sesuatu persetiaan dengan kuasa-kuasa asing melalui cop mohor yang merupakan lambang kuasa raja yang memerintah. Raja bertindak melantik pembesar bagi membantu menguruskan pentadbiran negara.

3. Dalam bidang perundangan dan kehakiman, Raja berperanan sebagai penggubal undang-undang dan berperanan sebagai ketua hakim. Segala perintah dan arahan Raja serta perakuan Raja, dianggap sebagai undang-undang dan baginda juga bertanggungjawab mengendali dan memutuskan hukuman daripada sekecil-kecil hukuman sehinggalah hukuman mati. Baginda memelihara undang-undang dalam negeri untuk mengawal kesejahteraan rakyat.

4. Sebelum kedatangan penjajah British di Tanah Melayu, raja melaksanakan kuasa kerajaan pusat yang terhad dalam menguruskan hubungan luar.

5. Raja juga bertindak sebagai ketua angkatan tentera dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengawal keselamatan bagi mengekalkan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat jelata. Baginda bertanggungjawab menyediakan pasukan tentera melatih dan membekalkan peralatan senjata untuk memastikan negara mempunyai yang secukupnya.

Ekonomi

1. Raja bertindak menguruskan sumber ekonomi negara seperti memajukan sistem pertanian secara komersil, menguruskan kegiatan perlombongan dan menguruskan kegiatan perhutanan. Sumber-sumber ekonomi ini sangat penting kepada pendapatan negara.

2. Raja juga berkuasa mutlak dalam hal cukai dan percukaian. Baginda bertindak memperkenalkan pelbagai jenis cukai seperti cukai tanah, cukai hasil, cukai pelabuhan dan sebagainya.

3. Berperanan sebagai pemodal dalam perdagangan dan eksport barang-barang dagangan tempatan dan bergiat cergas dalam aktiviti ekonomi perdagangan.

4. Berkuasa mengeluarkan surat kebenaran membeli, menjual, dan memajak cukai kepada pedagang.

5. Baginda juga membenarkan pelabur-pelabur yang berpengalaman dan memiliki modal yang besar untuk menguruskan kegiatan ekonomi berpotensi.

Sosial

1. Berperanan sebagai ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu.

2. Mengurniakan anugerah kepada rakyat yang berjasa kepada Sultan dan negeri.

3. Berperanan mengesahkan sesuatu keputusan dalam Majlis Penasihat Raja.

4. Raja juga bertindak menyediakan kemudahan dan kebajikan kepada rakyat bagi memastikan kehidupan rakyat yang selesa.

5. Raja juga mempunyai adat istiadat yang perlu dipertahankan.

KESIMPULAN

1. Raja memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan kestabilan dan kekuatan negara sebelum kedatangan penjajah.

2. Baginda mempunyai kuasa tertinggi dan dibantu oleh pembesar bagi menguruskan pemerintahan negara berjalan lancar.

3. Peranan Raja di Tanah Melayu semakin hilang apabila bermulanya campur tangan British ke atas Tanah Melayu pada tahun 1874.

[ SOKONG BLOG INI, SILA SIGN BUKU PELAWAT ]

Tiada ulasan:

Related Posts with Thumbnails

PENYOKONG BLOG SEJARAH

PENAFIAN :

Penulis blog tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kerugian atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada mana-mana bahagian dalam laman blog ini. Pandangan Dalam Laman Ini Tidak Semestinya Menunjukkan Sikap WebMaster dan/atau Lain-Lain Penulis.