ENJIN CARIAN BAHAN

Isnin, 6 Januari 2014

Masyarakat Jahiliyah VS Masyarakat Islam

Bincangkan perubahan yang berlaku dalam masyarakat Arab selepas kedatangan Islam.

A. Pengenalan (3 markah)

1. Latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam

· Masyarakat Arab terdiri daripada dua kelompok masyarakat iaitu masyarakat Hadari dan masyarakat Badwi.

· Terdiri daripada pelbagai suku seperti Bani Hasyim, Bani ‘Adi, Bani Ta’im, Bani Umayyah.

2. Masyarakat Arab selepas Islam

· Terdiri daripada golongan Muhajirin iaitu masyarakat Islam yang berhijrah dari Makkah ke Madinah dan golongan Ansar iaitu penduduk asal Madinah yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj yang telah dipersaudara.

3. Latar belakang kemunculan Islam

· Islam muncul setelah turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masihi.

4. Asas kehidupan masyarakat Arab Jahiliah bersandarkan kepada semangat assabiyah yang melampau, manakala kehidupan masyarakat Islam bersandarkan kepada aqidah, syariat dan akhlak.

Isi penting - Perubahan – perubahan dalam masyarakat Arab selepas Islam (7 isi X 3 markah)

ASPEK

SEBELUM ISLAM / ZAMAN JAHILIAH

ZAMAN ISLAM

1.

Agama &

Kepercayaan

· Moral dan akhlak orang Arab sangat buruk.

· Tiada batas kesopanan dan kemanusiaan.

· Agama dan kepercayaan mereka dipenuhi dengan tahyul.

· Kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa

· Rukun Islam : 5 perkara

· Rukun Iman : 6 perkara

2. Akhlak

· Berzina, minum arak, bunuh anak perempuan

· Merupakan perkara biasa kepada masyarakat Jahiliah.

· Islam melarang umatnya melakukan perkara-perkara terkutuk itu.

· Islam menganjurkan nilai-nilai seperti hormat menghormati, bekerjasama, bertolak ansur dan lain-lain.

3. Politik

· Tidak terdapat sebuah kerajaan yang bersatu, teratur dan bersistematik.

· Wilayah-wilayah Arab sering dijajah dan diganggu gugat oleh kuasa asing seperti Rom dan Parsi di wilayah di sebelah utara.

· Wilayah di sebelah selatan dijajah oleh kerajaan Habsyah, Rom dan Parsi.

· Mengamalkan sistem berkabilah dan taksub kepada assabiyah.

· Diketuai oleh syeikh kabilah.

· Islam menekankan konsep ummah, masyarakat tanpa kelas.

· Ada sistem pemerintahan yang teratur.

· Pemerintahan berlandaskan Al-Quran dan Hadith.

· Kerajaan Islam Madinah wujud berasaskan Piagam Madinah.

4. Ekonomi

· Puak Quraisy Makkah cuba mengeksploitasi perdagangan satu hala dengan mengenakan tekanan terhadap kaum Badwi.

· Menjalankan aktiviti perdagangan dengan menjual berhala, amalan riba, menipu dan sebagai.

· Menghapuskan riba, menggalakkan perdagangan tanpa penipuan dan penindasan.

· Memperkenal dasar ekonomi Islam.

5.Ilmu Pengetahuan

· Mewarisi pengetahuan tentang ilmu bintang, ilmu tilik dan ilmu keturunan

· Walaupun begitu majoriti mereka buta huruf.

· Hanya 17 orang sahaja yang celik huruf.

· Terdapat ilmu pengetahuan berkaitan dengan Islam.

· Terdapat pembahagian ilmu seperti Al-Quran dan ilmu tafsir

6. Kesusasteraan

· Arab Jahiliyah pandai bersyair dan berkhutbah.

· Tetapi hasil-hasil karya mereka berbentuk sastera kreatif yang berbeza dengan zaman Islam.

· Oleh itu, Allah utuskan Nabi Muhammad s.a.w dan kitab al-Quran untuk dijadikan pedoman kepada manusia supaya dapat menandingi sastera Arab Jahiliah.

· Kesusasteraan Jahiliah membawa kepada pemujaan berlebihan dan membawa kepada pergaduhan.

· Al-Quran sebagai pedoman kepada kesusasteraan Islam.


7.

Kelas masyarakat

· Mengamalkan sistem perhambaan, semangat assabiyah.

· Mementingkan kedudukan dalam masyarakat.

· Wanita dan hamba dianggap paling hina.

· Mengamalkan perpaduan ummah.

· Menganjurkan persamaan taraf

· Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah kecuali ketakwaan mereka.

8.

Maruah wanita

· Kedudukan wanita sangat rendah dalam masyarakat.

· Fungsi wanita hanyalah sebagai pemuas hawa nafsu lelaki dan kegemaran mereka hanyalah menghiasi diri agar dikehendaki oleh lelaki.

· Dianggap sebagai barang dagangan.

· Wanita yang kematian suami menjadi rebutan anak-anak lelakinya sendiri.

· Oleh itu, Bani Tamim menganggap amalan membunuh bayi perempuan sebagai amalan yang mulia supaya bayi tersebut tidak menjadi sampah masyarakat dan memalukan nama baik keluarga apabila mereka dewasa.

· Kaum wanita sering dibawa bersama-sama untuk berperang dan memberi perangsang kepada tentera lelaki.

· Memuliakan kedudukan wanita.

· Maruah dan kebajikan wanita perlu dipelihara.

9. Peperangan

· Bersifat balas dendam

· Berperang kerana perkara-perkara yang kecil

· Berbentuk jihad

· Berperang kerana mempertahankan agama, maruah diri, bangsa dan negara

· Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj.

10.

Hubungan Masyarakat

· Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing.

· Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku berdasarkan ikatan persaudaraan Islam.

KESIMPULAN (1 markah)

1. Islam telah menukar cara hidup masyarkat Jahiliah daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah, daripada berakhlak buruk kepada akhlak yang mulia dan berperikemanusiaan.

2. Islam telah membawa masyarakat Jahiliah kepada sebuah masyarakat yang bertamadun.

[ SOKONG BLOG INI, SILA SIGN BUKU PELAWAT ]

1 ulasan:

hazaldin berkata...

Usaha tuan menerbitkan nota2 ini cukup murni semuga allah jua akan membalasnya.

Related Posts with Thumbnails

PENYOKONG BLOG SEJARAH

PENAFIAN :

Penulis blog tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kerugian atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada mana-mana bahagian dalam laman blog ini. Pandangan Dalam Laman Ini Tidak Semestinya Menunjukkan Sikap WebMaster dan/atau Lain-Lain Penulis.