ENJIN CARIAN BAHAN

Sabtu, 16 Oktober 2010

SEJARAH 1 – PERCUBAAN SABAH@SIBU(SKEMA DISEDIAKAN)

clip_image002

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LUAR BANDAR SIBU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SATU

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

BAHAGIAN A

Jawab dua soalan sahaja.

1 Bincangkan faktor-faktor kemunculan tamadun awal dunia dalam sejarah tamadun manusia. [25m]

2 Bincangkan pemerintahan republik yang lahir di Eropah dengan merujuk kepada konsep negara kota, empayar dan negara bangsa . [25m]

3 Bincangkan konsep ketahanan dan pertahanan. Huraikan cara-cara yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan tamadun awal untuk mengukuhkan ketahanan dan pertahanan masing-masing. [25m]

4 Bincangkan dan bandingkan dasar dan sistem ekonomi masyarakat Mesopotamia dan Mesir. [25m]

5 Huraikan dasar, institusi dan kurikulum yang wujud di Alam Melayu sebelum kurun ke-18 Masihi. [25m]

6 Huraikan sistem pemerintahan pusat dan wilayah di India dan China. [25m]

7 Sumbangan tokoh-tokoh Islam dalam dunia penjelajahan dan penerokaan tidak dapat dinafikan. Bincangkan. [25m]

8 Huraikan ciri-ciri pembandaran dalam tamadun China pada zaman klasik. [25m]

Bahagian B

Jawab dua soalan sahaja.

9 Huraikan faktor-faktor penentangan terhadap ajaran Islam oleh kaum Quraisy pada zaman Nabi Muhammad di Makkah. [25m]

10 Kedatangan Islam telah membawa perubahan kepada kehidupan masyarakat Melayu.Bincangkan perubahan tersebut dangan membandingkan ciri-ciri masyarakat Melayu pada zaman sebelum dan sesudah Islam. [25m]

11 Bincangkan peranan wanita dalam ketenteraan Islam. [25m]

12 Huraikan pembaharuan yang dilakukan oleh Akbar dalam bidang keagamaan . [25m]

13 Huraikan dasar pemerintahan kerajaan Bani Umaiyyah pada Zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufian. [25m]

14 Huraikan sejarah perkembangan dan peranan mata wang Islam pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin dan Kerajaan Bani Ummaiyyah. [25m]

15 Jelaskan kaedah pendidikan Islam pada zaman Rasulullah ketika berada di Makkah dan Madinah. [25m]

16 Bincangkan aktiviti dan sumbangan Ibn Battutah dalam bidang pelayaran dan penjelajahan.. [25m]

“Do the difficult things while they are easy and do the great things while they are small. A journey of a thousand miles must begin with a single step....”

Disediakan/Disumbangkan oleh : Cik Kong Tai Tey

 SKEMA JAWAPAN (Sila Download Sini)

[ SOKONG BLOG INI, SILA SIGN BUKU PELAWAT ]

Tiada ulasan:

Related Posts with Thumbnails

PENYOKONG BLOG SEJARAH

PENAFIAN :

Penulis blog tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kerugian atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada mana-mana bahagian dalam laman blog ini. Pandangan Dalam Laman Ini Tidak Semestinya Menunjukkan Sikap WebMaster dan/atau Lain-Lain Penulis.