ENJIN CARIAN BAHAN

Selasa, 30 Oktober 2012

TAMADUN ISLAM : TEMA 2/3 – LANGKAH MEMPERTAHANKAN MADINAH

Bincangkan langkah-langkah keselamatan yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. bagi mempertahankan kedaulatan negara Islam Madinah.

Pengenalan ( sehingga 5 markah)

1. Maksud ketahanan dan pertahanan- ketahanan ertinya ketabahan, kecekalan dan kesabaran. Ketahanan dari segi fizikal merangkumi aspek pembinaan jasmani dan ketenteraan. Ketahanan dari segi kerohanian meliputi aspek agama dan moral. Pertahanan bermaksud mempertahankan diri, agama dan negara dari serangan musuh. Termasuk membela golongan yang lemah dan teraniaya.

2. Latar belakang masyarakat Madinah. Penduduk Madinah terdiri daripada beberapa suku kaum Arab dan bukan Arab. Orang Arab Islam terdiri daripada kaum Aus dan Khazraj (Ansar). Manakala orang Arab Quraisy yang berhijrah dari Makkah digelar Muhajirin. Golongan bukan Islam terdiri daripada Yahudi yang terbahagi kepada beberapa kumpulan, seperti Bani Qainuqa’, Bani Quraizah, dan Bani Nadir. Terdapat juga golongan bukan Islam minoriti yang terdiri daripada golongan munafik dan Nasrani.

3. Latar belakang pemerintahan Madinah. Selepas termeterainya perjanjian Aqabah dan selepas nabi berhijrah ke Madinah, Baginda telah meletakkan asas bagi membentuk sebuah negara Islam. Baginda telah merangka struktur masyarakat untuk menjamin kewujudan dan kelangsungan sebuah negara Islam di Madinah. Baginda telah meletakkan asas peraturan bertulis bagi kehidupan seluruh ahli masyarakat Madinah melalui pembentukan Piagam Madinah.

4. Wacana isi / penegasan isi.

Isi (5 isi x 4 m = 20 markah)

Langkah-langkah keselamatan yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. bagi mempertahankan kedaulatan negara Islam Madinah.

1. Menggubal Piagam Madinah. Nabi Muhammad s.a.w telah membuat beberapa langkah yang boleh menjamin keamanan di negara kota itu untuk menghindar tindakan jahat orang Yahudi yang boleh mengancam keselamatan umat Islam di Madinah. Nabi Muhammad s.a.w telah memperuntukkan dalam Piagam Madinah hak-hak golongan Yahudi seperti memberikan kebebasan mengamalkan upacara dan ibadat agama mereka , kebebasan dalam kegiatan ekonomi, sosial, adat – istiadat, dan mereka pula diminta supaya bersedia untuk mempertahankan keselamatan Madinah daripada ancaman musuh. Sebaliknya , mereka pula meminta jasa baik Nabi Muhammad s.a.w menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka . Dalam Piagam Madinah setiap penduduknya mempunyai hak yang sama. Golongan-golongan Yahudi ini hanya mematuhi Piagam Madinah pada peringkat permulaan sahaja. Selepas itu , mereka mengingkarinya seperti telah di rancang terlebih dahulu kerana tindakan mereka berdasarkan komposisi dalam golongan Yahudi yang terdiri daripada Bani Qainuqa’ , Bani Nadhir , dan Bani Quraizah.

2. Mempertahankan diri dalam Perang Badar. Selepas kaum muslimin keluar dari Makkah, orang kafir Quraisy Makkah cuba pula menghapuskan kehidupan orang Islam di Madinah. Mereka bimbang apabila orang Islam menguasai Madinah, akan menganggu laluan perdagangan mereka antara Makkah dan Syam. Nabi Muhammad bersama kira-kira 313 orang Islam telah bergerak ke luar dari kota Madinah dan berkampung di Badar (sempena nama sebuah perigi) antara Makkah dn Madinah. Pertempuran yang berlaku di situ telah memberi kemenangan kepada orang Islam.

3. Penyingkiran Yahudi Bani Qaynuqa’. Penyingkiran Yahudi Bani Qaynuqa’ ini berpunca daripada sikap mereka yang suka memperkecilkan kemenangan kaum Muslimin dalam Perang Badar pada tahun kedua hijrah (624M). Bani Qainuqa’ telah menghina Piagam Madinah dan mempersendakan kemenangan Rasulullah s.a.w dan pengikutnya dalam Perang Badar yang berlaku pada tahun 2 Hijrah . Mereka tidak mematuhi amaran Rasulullah s.a.w supaya menjaga kedamaian dan keharmonian di Madinah. Seterusnya mereka bertindak mengganggu maruah wanita secara terang-terangan. Sehubungan dengan itu, Rasulullah s.a.w telah menghalau mereka keluar dari kota Madinah ke suatu kawasan yang berhampiran dengan negeri Syria antara Semenanjung tanah Arab.Mereka dibenarkan membawa bersama harta benda mereka yang ada di Madinah.

4. Mempertahankan diri dalam Perang Uhud. Perang Uhud berlaku ekoran rasa kecewa musyirikin Makkah kerana tewas dalam Perang Badar. Nabi telah mengambil tindakan untuk berperang di luar kota Madinah di sebuah bukit bernama Bukit Uhud. Di sana tentera Islam seramai kira-kira 700 orang telah berjaya menguasai Bukit Uhud dan hampir memenangi perang tersebut. Namun kerana kealpaan mereka dengan pesan Rasulullah agar tidak meninggalkan puncak bukit tersebut, menyebabkan mereka turun ke kaki bukit bagi mengambil harta peninggalan musuh. Ini menyebabkan tentera Islam diserang balas dari belakang oleh tentera musyrikin Quraisy dan tewas dalam perang tersebut.

5. Penyingkiran Yahudi Bani Nadir. Bani Nadhir telah melakukan dua kesalahan besar . Pertama, mereka mengadakan komplot untuk membunuh Rasulullah s.a.w semasa baginda mengadakan rundingan dengan salah seorang daripada ketua mereka. Yahudi Bani Nadir telah menuntut bayaran ganti rugi yang tinggi di atas dua orang lelaki Yahudi yang telah dibunuh secara tidak sengaja oleh seorang Arab yang bernama ‘Amru b. Umayyah. Bagi menyelesaikan perkara ini, Nabi telah mengadakan perbincangan dengan ketua Bani Nadir. Dalam perjumpaan ini, Bani Nadir mengambil kesempatan untuk membunuh Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Baginda terselamat dengan turunnya wahyu daripada Allah s.w.t apabila dimaklumkan perkara tersebut oleh malaikat Jibril. Kedua, mereka menyokong Quraisy Makkah dalam Perang Uhud . Kesalahan ini merupakan pengingkaran terhadap Perlembagaan Madinah. Dengan arahan Rasulullah s.a.w kemudiannya, mereka dikepung oleh tentera Islam selama 6 hari . Setelah mereka menyerah kalah , mereka bersetuju untuk meninggalkan kota Madinah.

6. Mempertahankan diri dalam Perang Khandak. Peristiwa ini berlaku adalah ekoran usaha Quraisy Makkah bersama Yahudi bani Nadir ingin menawan kota Madinah dan menghalau keluar orang Islam dari situ. Orang Yahuni Bani Nadir juga ingin membalas dendam kepada orang Islam apabila mereka telah dihalau keluar dari Madinah. Awalnya kaum Muslimin hanya ingin bertahan di dalam kota Madinah kerana memikirkan keselamatan orang tua, wanita dan kanak-kanak. Tetapi Salman al-Farisi telah mencadangkan untuk menggali parit di luar kota Madinah sebagai benteng dan kubu. Dengan itu kaum musyrikin Makkah dan orang Yahudi tidak dapat masuk ke dalam kota Madinah. Peperangan ini dimenangi oleh orang Islam walaupun jumlah mereka hanya 3000 orang berbanding tentera Ahzab seramai 10 000 orang.

7. Penyingkiran Yahudi Bani Quraizah. Bani Quraizah juga mengingkari Piagam Madinah dengan menimbulkan masalah besar ketika Perang Khandak (Azhab). Huyai bin Ahtab , pemimpin Bani Nadhir yang di halau dari Madinah telah menghasut pemimpin Bani Quraizah, iaitu Ka’ab bin Asd sehingga akhirnya bersetuju membatalkan perjanjiannya dengan Rasulullah s.a.w dan seterusnya memihak kepada tentera Quraisy yang sedang mengepung Madinah. Bani Nadhir tidak mengendahkan amaran Rasulullah s.a.w tentang bahayanya tentang pengkhianatan mereka itu. Setelah Perang Khandak (Azhab) dimenangi oleh tentera Islam , umat Islam mengepung perkampungan Bani Quraizah selama 25 hari. Akhirnya mereka menyerah kalah dan bersetuju melantik Sa’ad bin Muaz , pemimpin suku kaum Aus membuat pengadilan terhadap mereka . Sa’ad telah membuat keputusan bahawa harta mereka di rampas , kanak-kanak, orang-orang tua, dan wanita ditawan , dan orang-orang lelaki pula di pancung. Hukuman ini setimpal dengan pengingkaran mereka terhadap perjanjian sebelum ini bersama orang-orang Islam. Masalah yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi ini akhirnya telah dapat diselesaikan oleh Rasulullah s.a.w dengan adil .

8. Memulau golongan munafik. Nabi telah memberitahu kepada para sahabat baginda agar memulau golongan Munafik. Ini kerana mereka telah memalingkan diri daripada menyertai Perang Uhud dan bersahabat dengan golongan Yahudi yang sering berusaha memecahbelahkan umat Islam Madinah.

Kesimpulan ( 1/ 2 markah)

Apa saja yang berkaitan dengan soalan dan isi.

[ SOKONG BLOG INI, SILA SIGN BUKU PELAWAT ]

Ahad, 21 Oktober 2012

TAMADUN DUNIA : TEMA 2 – PENGUKUHAN EMPAYAR

HURAIKAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH DALAM MENGUKUHKAN EMPAYAR TAMADUN INDIA, CHINA, DAN ROM.

A. PENGENALAN (3 Markah)

Imperalisme dan pembentukan empayar bermula dengan proses penaklukan, penguasaan dan pengawalan. Biasanya, berkait rapat dengan sistem pemerintahan monarki yang kedaulatan dan kuasa politik terletak di tangan maharaja atau raja. Menurut Farmer dalam buku, Comparative History of Civilizations, empayar merujuk kepada entiti politik yang menyatukan zon budaya yang luas. Proses perluasan kuasa menyebabkan muncul beberapa empayar seperti empayar Maurya dan Gupta di India, empayar Chin dan Han di China dan empayar Rom di Eropah. Saiz wilayah yang luas ini memerlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengekal dan mengukuhkan empayarnya.

B. ISI-ISI PENTING (7 Isi X 3 Markah = 21 Markah)

Langkah Pemerintah Mengukuhkan Empayar

1. Perlaksanaan konsep hegemoni, iaitu penduduk-penduduk yang hidup di dalam empayar itu mengalu-alukan pemerintahannya. Rakyat empayar bersedia menerima sistem pemerintahan itu oleh kerana mereka menghormati kuasanya, undang-undang yang adil, keadaan yang aman dan faedah-faedah yang berpunca daripada itu, sistem kebudayaan yang tinggi serta peluang-peluang ekonomi yang boleh memajukan mutu kehidupan dan kemakmuran mereka. Perlaksanaan hegemoni bermaksud juga memerintah dengan persetujuan daripada rakyat yang taat setia kepada kerajaan mereka. Objektif kerajaan empayar ialah menggalakkan asimilasi dan integrasi rakyat empayar. Contoh yang nyata sekali ialah empayar Rom di mana bangsa­-bangsa asing yang dikuasai diberikan kewarganegaraan Rom dan dibenarkan berkhidmat dalam pelbagai peranan dalam pentadbiran Rom clan wilayah-wilayahnya.

2. Menggunakan kekuasaan ketenteraan.

Sekiranya hegemoni tidak berjaya mengekalkan perpaduan, para pemerintah biasanya mentadbirkan empayarnya dengan kekuasaan tentera. Tentera digerakkan untuk menjamin keamanan empayar dan mengelakkan pemberontakan berlaku. Kuasa tentera sering kali disokong dengan pembinaan pelbagai kemudahan seperti kubu-kubu di Eropah Barat pada zaman feudal dan pembinaan Tembok Besar di negara China. Sistem jalan raya dan pengangkutan juga dimajukan untuk memudahkan pergerakan tentera. Pembinaan jalan raya di Rom telah memudahkan pergerakan tentera Rom ke wilayah-wilayah untuk mematahkan sesuatu pemberontakan di dalam empayar dan juga mempertahankan empayarnya daripada serangan orang-orang Germanic.

3. Pemusatan kuasa kerajaan

Walaupun sesebuah empayar dibahagikan kepada wilayah-wilayah tetapi kuasa kerajaan biasanya terletak di ibu kota empayar. Pemusatan politik adalah selaras dengan pembahagian masyarakat empayar kepada dua kategori, iaitu golongan yang berkuasa dan golongan yang ditakluki. Di pusat pemerintahan jawatan­jawatan yang penting dikuasai oleh golongan atasan yang taat setia kepada maharaja manakala di peringkat wilayah ketua pemerintah adalah wakil dari ibu kota yang dibantu oleh pemimpin-pemimpin tempatan. Semasa pemerintahan Asoka, kestabilan empayar adalah berasaskan penubuhan suatu sistem pentadbiran yang tertakluk kepada pengawalan pusat di Pataliputra. Untuk mendapatkan sokongan yang penuh daripada rakyat, golongan – golongan tertentu diserapkan ke dalam pentadbiran empayar terutamanya di peringkat wilayah dan daerah.

4. Wujudnya sistem birokrasi.

Apabila hal ehwal pentadbiran menjadi lebih kompleks akibat daripada perluasan empayar lagi, maka sebuah birokrasi yang terdiri daripada pelbagai jabatan diwujudkan untuk melicinkan pentadbiran empayar. Penubuhan birokrasi adalah nyata sekali di empayar Rom dan empayar China. Sistem pentadbiran amat penting bagi mengukuhkan cengkaman kuasa kerajaan di seluruh wilayah jajahan takluk. Untuk tujuan tersebut, biasanya sesebuah kerajaan membahagikan empayar kepada wilayah-wilayah yang diperintah oleh gabenor. Kerajaan pusat melantik pemerintah di peringkat wilayah dan sentiasa mengawasi pegawai-pegawai di wilayah. Contohnya, Maharaja Shih Huang Ti telah membahagikan empayarnya kepada 36 wilayah dan wilayah-wilayah ini ditadbir oleh gabenor tentera.

5. Konsep Kehomogenan Empayar

Hampir kesemua rejim empayar berhasrat menyatukan empayarnya dengan dasar-­dasar untuk memupuk kehomogenan kebudayaan, masyarakat, agama, bahasa, dan ekonominya. Dinasti Han di China, ideologi Confucianisme dijadikan asas untuk menyatukan masyarakat China. DI tamadun Rom, budaya Greco-Roman dianggap sebagai budaya rasmi di seluruh empayar.

6. Wujudnya sistem naungan ekonomi. Contoh : negeri-negeri naungan biasanya membayar ufti atau sebahagian daripada hasil diserahkan kepada pemerintah pusat. Pengukuhan suatu empayar adalah berasaskan pengawalan dan penghasilan pertanian berlebihan oleh kerana kekuatan empayar bergantung kepada ekonomi pertanian secara besar – besar. Kekayaan dan kemakmuran empayar berpunca daripada pendapatan cukai tanah dan hasil tanaman. Hal ini memainkan peranan yang penting.

7. Kewibawaan pemimpin

Kewibawaan sesebuah empayar bergantung kepada pemimpin yang berwibawa. Pemimpin yang berwibawa dapat mewujudkan kestabilan politik. Ini dapat diwujudkan dengan menggunakan kekuatan tentera. Di samping itu, pemimpin-pemimpin juga memberikan naungan politik kepada pertumbuhan tamadun. Contohnya, Maharaja Shih Huang Ti memberi peluang kepada golongan sarjana yang berminat dengan falsafah Konfucius menjalankan penyelidikan sejarah. Manakal, kerajaan Maurya memberikan naungan politik kepada golongan karyawan untuk bergiat dalam lapangan kesenian dan kesusasteraan.

8. Penyebaran agama

Pemimpin sesebuah empayar juga bertindak menyebarkan fahaman agama ke wilayah-wilayah jajahan takluk khususnya kepada pemimpin yang terikat dengan sesuatu fahaman agama dan ingin membawa perubahan dalam masyarakat. Contohnya,Maharaja Asoka telah mengambil beberapa langkah untuk menyebarkan agama Buddha dalam empayarnya. Selain, mengadakan siri lawatan ke seluruh empayar untuk menyebarkan agama Buddha, baginda juga melantik pegawai-pegawai yang dikenali sebagai Dharma Mahamatra untuk menyebarkan agama Buddha. Selain itu, Asoka telah mempraktikkan dan mengamalkan ajaran-ajaran Buddha dalam kehidupannya dengan menghentikan amalan membunuh binatang dan memakan daging. Hasil usaha dan langkah-langkah tersebut, agama Buddha telah menjadi agama dunia.

9.Kemajuan komunikasi

Kejayaan sesebuah empayar juga bergantung kepada sistem pengangkutan dan komunikasi. Rangkaian jalanraya diperlukan untuk menggerakkan pasukan tentera untuk melicinkan pentadbiran. Hal ini dapat dilihat dalam kerajaan Rom zaman Augustus Caesar. Beliau telah membina jalanraya-jalanraya yang menghubungkan Rom dengan kebanyakan kawasan jajahannya. Ini telah memudahkan pergerakan tentera ke kawasan jajahan untuk mematahkan sebarang kebangkitan untuk mencabar kepimpinan maharaja.

10. Konsep dewaraja / Legitimasi Pemerintah

Para pemerintah cuba menegakkan legitemasi mereka dengan tujuan mendapatkan ketaatsetiaan dan kepatuhan rakyat empayar. Kewibawaan dan kedaulatan raja kian dipertingkatkan melalui upacara agama. Jadi raja adalah bersifat kekudusan dan ia dianggap dewa – dewi, wakil atau bayang tuhan di muka bumi. Misalnya Chandaragupta menergaskan kepentingan agama Hinduisme manakala Asoka menggunakan agama Buddha untuk mencipta suatu sistem etika yang dapat menyatukan empayar. Kebesaran dan kemuliaan raja dan pemerintahnya diperkuatkan lagi dengan terlaksana upacara Istana yang kompleks dan juga pembinaan bangunan – bangunan dan monumen – monumen yang besar dan indah. Ini terbukti dengan pembinaan rumah berhala di India Maurya, dan tembok besar China.

12.Dasar diplomasi – perkahwinan politik.

Para pemerintah juga mengukuhkan sesebuah empayar melalui proses perkahwinan. Umpamanya, ketika Chandragupta II memerintah empayar Gupta, beliau menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara jiran melalui perkahwinan. Beliau mengahwini puteri keluarga diraja Naga yang bernama Kuveranaga. Beliau mengahwinkan puterinya Prabavatigupta diraja ini mengkuhkan kedudukan politik kerajaan Gupta kerana kedua-dua kerajaan ini penting untuk kesempatan empayar Gupta.

C. KESIMPULAN (1 Markah)

Empayar merupakan entiti politik yang lahir daripada kegiatan ketenteraan yang menyebabkan proses perluasan wilayah. Sebagai unit politik yang merangkumi kawasan yang luas, empayar mempunyai beberapa ciri seperti sistem birokrasi kerajaan pusat yang mantap , kehomogenian budaya, agama dan budaya, kekuatan militer, perlaksanaan hegemoni dan sistem naungan ekonomi. Ciri-ciri ini amat penting dalam memantapkan serta mengukuhkan kedudukan sesebuah empayar dari segi politik, ekonomi dan sosial. Empayar akan mengalami kemerosotan apabila pemerintah gagal mengawal struktur empayar, mengukuhkan pentadbiran pusat, kemerosotan ekonomi dan sistem pertahanan lemah

- Apa-apa yang berkaitan

[ SOKONG BLOG INI, SILA SIGN BUKU PELAWAT ]

Selasa, 16 Oktober 2012

TAMADUN ISLAM : TEMA 2 – LANGKAH PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM MADINAH

Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah.

A. Pengenalan [ 3 markah ]

1. Demografi Madinah :

Negara kota Madinah terletak kira-kira 320 km ke utara Mekah. Masyarakatnya terdiri daripada suku-suku Arab terutamanya Aus dan Khazraj serta orang-orang Yahudi. Sebelum agama Islam tersebar ke Madinah suku-suku Arab sentiasa berselisih faham sesama mereka. Golongan Yahudi memandang rendah orang-orang Arab, memonopolikan kegiatan ekonomi, hidup mewah dan menguasai pentadbiran. Dari segi agama dan kepercayaan kaum Yahudi memelihara kesucian agama Yahudi dan orang­orang Arab menyembah berhala seperti orang Quraisy di Mekah. Namun begitu orang Arab Madinah lebih mengerti tentang ketuhanan dan kenabian berbanding dengan orang Arab Mekah oleh kerana mereka lebih terdedah kepada agama Yahudi. Jadi, pemikiran mereka lebih terbuka kepada usaha dakwah Nabi Muhammad saw dan lebih bersedia memeluk agama Islam yang dibawanya.

Hijrah dari Mekah ke Madinah oleh Nabi Muhammad s.a.w. merupakan titik permulaan negara Islam di Madinah. Walaupun sebelum ketibaan Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah agama Islam tersebar di Madinah menerusi orang-orang Muslim (kaum Ansar) yang menyertai dalam Perjanjian Aqabah I dan Aqabah II.

2. Latarbelakang Nabi Muhammad Sebelum Hijrah.

3. Konsep negara

Isi – 7 x 3 markah = 21 markah

1 Pembinaan Masjid.

Peristiwa hijrah telah menyebabkan penyebaran agama Islam semakin meluas terutamanya dengan terbinanya Masjid Quba dan Masjid Madinah yang menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam. Kaum Ansar di Madinah menyambut Muhajirin dari Mekah dan buat pertama kali, kegiatan dakwah dapat dilakukan secara terbuka. Kaum Ansar banyak berkorban untuk mengembangkan agama Islam. Setelah tiba ke Madinah Nabi Muhammad s.a.w. telah membina masjid-masjid yang bukan sahaja menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam tetapi juga digunakan untuk menyebarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam

2 Pembentukan Ummah

· Nabi Muhammad adalah seorang negarawan. Sebagai langkah pertama terhadap penyatuan masyarakat Islam di Madinah, Nabi Muhammad s.a.w. mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin.

· Muhajirin dengan Muhajirin.

· Ansar dengan Ansar.

· Muhajirin dengan Ansar

· Semangat asabiyah telah digantikan dengan semangat ummah mengikut akidah Islam. Hubungan persaudaraan mengatasi masalah perbezaan dari segi sosial dan ekonomi. Kedua-dua golongan bergaul dan bekerjasama untuk kebaikan agama Islam dan negara.

3 Mewujudkan Piagam Madinah

Baginda seterusnya mewujudkan sebuah piagam untuk dijadikan panduan untuk membentuk sebuah negara Islam yang berdaulat. Piagam Madinah bukan sahaja membentuk persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin tetapi juga perpaduan antara orang Islam dengan orang bukan Islam terutamanya orang Yahudi. Kaum Yahudi diberikan kebebasan mengamalkan ibadat mengikut agama mereka selama mereka mematuhi undang-undang Islam dan peraturan yang diterima umum. Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman damai dan bebas menjalankan aktiviti masing-masing. Keselamatan penduduk Madinah terjamin dan mereka bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh. Penduduk Madinah juga mengiktiraf Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pemimpin agama dan ketua negara. Dengan pengiktirafan itu Nabi telah menjadi pemimpin yang berwibawa dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan negara Islam Madinah.

4 Mengasaskan Pentadbiran Negara Melalui Cara Musyawarah

Baginda berjaya mengasaskan sistem musyawarah dalam segala hal-hal politik. Dalam hubungan dengan kaum Yahudi semasa Perang Badar, Nabi Muhammad s.a.w. tidak menunjukkan permusuhannya terhadap kaum Yahudi tetapi terus mengadakan perundingannya dengan mereka. Hanya setelah perundingan gagal barulah mereka disingkirkan secara terhormat dari Madinah. Baginda juga menjalankan musyawarah semasa mewujudkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin serta antara Aus dan Khazraj. Konsep musyawarah terbayang dalam hubungan politik antarabangsa.

5 Mewujudkan Tentera Islam di Madinah

Baginda juga adalah seorang pemimpin tentera Islam yang menyertai beberapa ekspedisi ketenteraan untuk mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman dan serangan musuh. Dalam mempertahankan kedaulatan negara Islam Madinah. Baginda merupakan seorang panglima tentera dan ahli strategi dalam bidang ketenteraan.

6 Mengadakan hubungan luar.

Baginda adalah seorang diplomat yang mengambil inisiatif untuk menghantar perwakilan ke luar seperti Mesir, Byzantine, dan Parsi.

7. Menyusun semula struktur ekonomi Madinah.

Penyatuan masyarakat yang berlaku telah mewujudkan semangat saling membantu
sehingga meliputi segenap bidang. Golongan Muhajirin bergiat dalam bidang pertanian. Nabi menggalakkan umat Islam bergiat dalam bidang perniagaan.

Kesimpulan [ 1 markah ]

Apa sahaja yang berkaitan

[ SOKONG BLOG INI, SILA SIGN BUKU PELAWAT ]setstats 1

Selasa, 2 Oktober 2012

KOLEKSI SOALAN SEJARAH - PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2012 (TERMINAL)

Salam sejahtera semua pengguna blog ini. Saya sedang berusaha untuk meneruskan usaha mengumpulkan semua soalan percubaan Sejarah Negeri-negeri di Malaysia 2012. Saya mengharapkan rakan-rakan guru-guru yang sedia berkongsi dapat mengemelkan soalan dan skema percubaan STPM (Terminal) Sejarah 1 dan 2 2012 kepada saya untuk diterbitkan. Semoga bermanfaat untuk semua.

Kredit untuk semua penyumbang bahan. Saya tak sebut nama sebab ada yg tak mahu namanya dipaparkan. Khusus buat akob dan semua penyumbang, sumbangan tersebut buat kita semua. Terima kasih.

Kepada semua pelajar Malaysia, selamat berusaha . Semoga berjaya mendapat A dengan keberkatan daripada Allah swt.

Hantarkan bahan kepada emel : rashman2u@yahoo.com  

Kemaskini Terakhir : 3 Oktober 2012

= Bahan ada dan sedia untuk dimuat turun

= Bahan belum ada, so tak leh muat turun lagi.

1. Percubaan Sejarah 1 Perak 2012 (Sila Muat turun !!!)

2. Percubaan Sejarah 2 Perak 2012 (Sila Muat turun !!!)

3. Percubaan Sejarah 1 Negeri Sembilan 2012 (Sila Muat turun) 

4. Percubaan Sejarah 2 Negeri Sembilan 2012 (Sila Muat turun) 

5. Percubaan Sejarah 1 Pahang 2012 (Sila Muat turun) 

6. Percubaan Sejarah 2 Pahang 2012 (Sila Muat turun) 

7. Percubaan Sejarah 1 Kedah 2012 (Sila Muat turun !!!)

8. Percubaan Sejarah 2 Kedah 2012 (Sila Muat turun !!!)

9. Percubaan Sejarah 1 Johor 2012 (Sila Muat turun) 

10. Percubaan Sejarah 2 Johor 2012 (Sila Muat turun) 

11. Percubaan Sejarah 1 Sabah 2012

12. Percubaan Sejarah 2 Sabah 2012

13. Percubaan Sejarah 1 Perlis 2012

14. Percubaan Sejarah 2 Perlis 2012 (Sila Muat turun) 

15. Percubaan Sejarah 1 Terengganu 2012

16. Percubaan Sejarah 2 Terengganu 2012 (Skema Tiada) (Sila Muat turun) 

17. Percubaan Sejarah 1 Kelantan 2012 (Sila Muat turun) 

18. Percubaan Sejarah 2 Kelantan 2012 (Sila Muat turun) 

19. Percubaan Sejarah 1 Selangor 2012 (Sila Muat turun) 

20. Percubaan Sejarah 2 Selangor 2012 (Sila Muat turun) 

21. Percubaan Sejarah 1 Pulau Pinang 2012

22. Percubaan Sejarah 1 Sarawak 2012

23. Percubaan Sejarah 2 Sarawak 2012

24. Percubaan Sejarah 1 Melaka 2012 (Sila Muat turun)

25. Percubaan Sejarah 2 Melaka 2012 (Sila Muat turun)

26. Percubaan Sejarah 1 Wilayah Persekutuan KL 2012

27. Percubaan Sejarah 2 Wilayah Persekutuan KL 2012

[ SOKONG BLOG INI, SILA SIGN BUKU PELAWAT ]setstats 1

Related Posts with Thumbnails

PENYOKONG BLOG SEJARAH

PENAFIAN :

Penulis blog tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kerugian atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada mana-mana bahagian dalam laman blog ini. Pandangan Dalam Laman Ini Tidak Semestinya Menunjukkan Sikap WebMaster dan/atau Lain-Lain Penulis.