ENJIN CARIAN BAHAN

Isnin, 27 Ogos 2012

TAMADUN ISLAM/DUNIA : TEMA 1 – PEMBINAAN TAMADUN MENURUT ISLAM DAN BARAT

 

Huraikan asas-asas pembinaan tamadun menurut Islam dan Barat.

Pendahuluan (3 markah)

a. Masyarakat bertamadun merupakan masyarakat yang mengalami suatu peningkatan cara kehidupan daripada peringkat perkampungan kepada peringkat bandar.

b. Sebelum wujudnya tamadun, manusia melalui satu proses kehidupan primitif yang panjang. Tahap-tahap ini dibahagikan masanya kepada tiga peringkat iaitu masyarakat paleolitik, mesolitik dan neolitik.

c. Kebangkitan tamadun manusia bermula apabila berlakunya revolusi pertanian pada zaman neolitik. Ekoran itu berlakulah juga beberapa perubahan lain seperti perubahan petempatan, wujudnya inovasi sains dan teknologi, pengkhususan kerja dan sebagainya.

d. Pengertian tamadun mengikut perspektif Barat:

e. Pengertian tamadun mengikut perspektif Islam:

Isi-isi Jawapan:

Asas-asas pembinaan tamadun mengikut perspektif Barat: ( 5 isi x 2 m =10 m)

a. Wujud sistem pentadbiran atau institusi politik (terutamanya wujud negara kota). Kewujudan sistem pemerintahan bermula apabila petempatan masyarakt neolitik berkembang menjadi bandar yang seterusnya mewujudkan pula negara kota. Pada peringkat ini keperluan organisasi pemerintahan semakin kompleks.

b. Kemajuan ekonomi: Kemajuan ekonomi masyarakat berkembang dari berorientasikan sumber alam sahaja kepada penghasilan sumber makanan sendiri. Sistem ekonomi yang teratur, penggunaan sistem barter dalam perdagangan, jalinan perdagangan antarabangsa telah membantu perkembangan ekonomi.

c. Kemajuan struktur sosial: Perkembangan bandar melahirkan masyarakat yang mempunyai organisasi tersusun. Setiap individu menjadi anggota dalam satu masyarakat yang tersusun dan memainkan peranan tertentu mengikut kedudukannya dalam lapisan masyarakat.

d. Wujudnya keparcayaan kepada kuasa ghaib: Agama dan kepercayaan mempengaruhi perkembangan kesenian, kesusasteraan, politik, ekonomi dan sosial manusia. Pembinaan piramid di Mesir dan Ziggurat di Mesopotamia jelas menunjukkan kewujudan kepercayaan dan agama tamadun awal manusia.

e. Ciptaan sistem tulisan : Sistem tulisan diwujudkan untuk menjadi alat menyampaikan idea dan pengalaman, merekodkan aktiviti perdagangan, menjalin hubungan serantau, mencatat rekod-rekod pentadbiran, merekod upacara-upacara keagamaan dan harta yang ada di kuil.

f. Kemajuan sains dan teknologi – Ciptaan-ciptaan baru telah dihasilkan seperti roda, kapal, peralatan pertanian, penemuan-penemuan sains seperti astronomi dan matematik dan sebagainya. Kemajuan-kemajuan ini telah meninggikan pengetahuan manusia dan menghasilkan lebih banyak ciptaan yang berasaskan sains dan teknologi.

g. Pengkhususan pekerjaan : Kemajuan dalam pelbagai teknik baru dan perkembangan kegiatan ekonomi membawa kepada pengkhususan kerja dalam masyarakat yang mengalami urbanisasi. Pengkhususan telah melahirkan orang yang pakar dalam bidang-bidang-bidang tertentu lalu membawa pembentukan masyarakat bertamadun.

h. Petempatan kekal : Petempatan tertumpu di kawasan berhampiran dengan sungai atau lembah-lembah yang subur dan sesuai untuk pelbagai kegiatan ekonomi. Petempatan ini menjadi asas kepada pembentukan tamadun-tamadun terawal di dunia iaitu Tamadun Mesopotamia di Lembah sungai Tigris-Eupharates, Tamadun Mesir di lembah sungai Nil, tamadun Indus di Lembah sungai Indus dan Tamadun Hwang Ho di Lembah Sungai Hwang Ho.

i. Perkembangan bandar dan perbandaran: Proses perbandaran yang berlaku di sesebuah petempatan kekal telah membawa kepada kemunculan bandar dan negara kota. Bandar-bandar memainkan peranan sebagai pusat pentadbiran, pusat kegiatan ekonomi, pusat ibadat dan lain-lain lagi. Bandar-bandar tamadun awal seperti Ur, Erech, Kish di lembah Tigris- Eupharates serta Mohenjo-Daro dan Harappa di Lembah Indus.

j. Sistem perhubungan – perkembangan ini banyak didorong oleh kejayaan mencipta roda untuk memudahkan pengangkutan di samping kejayaan mencipta layar bagi pengangkutan air. Dengan kejayaan ciptaan perhubungan ini membolehkan masyarakat berhubung dengan dunia luar.

k. Pemakaian undang-undang – Undang-undang yang menekankan perikemanusiaan dan hak individu telah menjadi asas bagi perkembangan sesebuah tamadun. Kod Hamurabi yang menjadi undang-undang Mesopotamia telah diteladani oleh tamadun-tamadun lain. Dengan adanya sistem perundangan ini, jaminan keadilan sosial manusia dan keamanan dapat diwujudkan.

l. Seni bina - Kejayaan seni bina juga merupakan asas dan ciri-ciri sesebuah tamadun. Kejayaan dalam bidang ini memperlihatkan tahap ketinggian intelektual sesebuah tamadun. Binaan piramid, Ziggurat dan monumen-monumen lain memperlihatkan ketinggian teknologi tamdun berkenaan.

Asas pembentukan tamadun menurut Islam( 5 isi x 2m =10 m)

a. Aqidah : Islam dianggap berjaya membina tamadun yang tinggi berasaskan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar termasuklah haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Aqidah adalah nilai kepercayaan yang membentuk dan mengawal masyarakat Islam dalam pembinaan tamadun sejak zaman Nabi Adam a.s lagi.

b. Akhlak : Islam sangat mementingkan akhlak kerana merupaka suatu nilai yang membawa kemajuan ummah. Nilai akhlak sudah ditanamkan oleh Allah s.w.t dalam jiwa manusia sejak zaman Nabi Adam a.s lagi dan begitu juga dalam pembinaan tamadun Islam pada zaman Nabi Muhammad saw. Ahmad Syauqi berkata sesungguhnya sesuatu umat akan kekal sekiranya akhlaknya kekal. Sebaliknya sekiranya hancur akhlak sesuatu umat itu, maka umat itu sendiri akan hancur binasa. Dalam pembinaan tamadun Islam mereka mahu melahirkan golongan tenaga kerja yang berilmu pengetahuan dan berkemahiran tinggi tetapi mempunyai nilai-nilai akhlak yang mulia.

c. Ilmu pengetahuan : Merupakan asas pembinaan tamadun Islam. Al Quran amat menekankan asas ilmu pengetahuan iaitu membaca dan menulis. Daripada ilmu pengetahuan akan melahirkan masyarakat bertamadun.

d. Keadilan : Dalam Islam konsep keadilan ditekankan dalam pembinaan tamadun kepada seluruh manusia dalam semua keadaan. Al Quran dengan tegas telah menggesa para pemerintah melakukan keadilan seperti dalam Surah An Nisa.

e. Semangat kejiranan : Hubungan sesama manusia meliputi semua bidang termasuk politik, ekonomi,dan sosial. Dalam menjalin hubungan sesama manusia, setiap individu diwajibkan mematuhi segala perintah Allah s.w.t dan meninggalkan larangannNya untuk membentuk keluarga, jiran, masyarakat dan negara. Justeru itu perlunya kerjasama, perpaduan dan tolong-menolong sesama manusia demi mencapai matlamat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat..

f. Kebebasan : Islam memberi kebebasan kepada manusia agar dapat melaksanakan segala urusan kehidupan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak. Kebebasan yang dimaksudkan ialah kebebasan bergerak, kebebasan bersuara dan mengeluarkan buah fikiran dan kebebasan beragama.

g. Perkara-perkara yang menjadi asas tamadun barat juga ada ditekankan dalam tamadun Islam tetapi ia tidak menjadi perkara pokok atau utama dalam membina tamadun.

Penutup:(2 markah)

Perkembangan tamadun berlaku secara berperingkat-peringkat. Kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh masyarakat tamadun awal terus diwarisi oleh masyarakat.

Pembinaan tamadun barat berasaskan kemajuan fizikal dan kebendaan manakala pembinaan tamadun Islam berasaskan pembangunan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt.

[ SOKONG BLOG INI, SILA SIGN BUKU PELAWAT ]setstats 1

Tiada ulasan:

Related Posts with Thumbnails

PENYOKONG BLOG SEJARAH

PENAFIAN :

Penulis blog tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kerugian atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada mana-mana bahagian dalam laman blog ini. Pandangan Dalam Laman Ini Tidak Semestinya Menunjukkan Sikap WebMaster dan/atau Lain-Lain Penulis.