ENJIN CARIAN BAHAN

Isnin, 26 Mac 2012

TAMADUN ISLAM : TEMA 2 – PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NABI MUHAMMAD

 

image BACAAN DAN LATIHAN new.aspx
PELAJAR TINGKATAN 6 ATAS SMKDARY:   ESEIKAN SOALAN INI. BACA DAN KAJI DENGAN TELITI . MINGGU HADAPAN MULAI 2/4/2012 SAYA AKAN PANTAU.
SILA CETAK SKEMA UNTUK RUJUKAN.

1. Bincangkan kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w dalam pentadbiran negara Islam Madinah.

2. Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w berjaya membentuk ummah di Madinah?

3. Jelaskan kandungan Piagam Madinah dan implikasinya kepada penyelesaian sosio-politik masyarakat di Madinah.

RUJUKAN :

i. Blog ini.  Rujuk skema set soalan percubaan. Usaha untuk mencari skema yang berkaitan sampai dapat.

ii.Buku-buku rujukan yang berkaitan.

PERHATIAN : SILA HEBAHKAN TUGASAN INI KEPADA SEMUA YANG BERKENAAN.

SAYA BERKURSUS DI BUKIT MERAH LAKETOWN RESORT BERMULA 26 –29 MAC 2012.

INGAT, MESTI SELALU SEMAT DIHATI, SEJARAH MESTI  ‘A’ (INSYAAALLAH). SELAMAT BELAJAR.

senyum

[SOKONG BLOG INI, SILA SIGN BUKU PELAWAT]

Ahad, 11 Mac 2012

TAMADUN DUNIA : TEMA 1 – ORGANISASI SOSIAL TAMADUN INDUS DAN CHINA

Bincangkan  peranan masyarakat dalam Tamadun Indus dan China pada zaman klasik . ATAU

Bincangkan organisasi sosial dalam Tamadun Indus dan China pada zaman klasik. ATAU

Bincangkan stratifikasi masyarakat dalam Tamadun Indus dan China pada zaman klasik.

A) Pengenalan

1.  Peranan masyarakat merujuk kepada Organisasi Sosial @ stratifikasi sosial sesebuah  masyarakat.

 • Organisasi sosial merujuk kepada pembahagian anggota masyarakat kepada beberapa lapisan sosial yang mempunyai perbezaan dari segi kuasa kekayaan, gaya hidup, pekerjaan ,dan sebagainya. Melvin Tumin menyatakan organisasi sosial merujuk kepada penyusunan kelompok masyarakat dalam satu lapisan kedudukan yang berbeza dari segi kuasa, harta ,penilaian sosial, dan kepuasan rohani.

 • Kewujudan organisasi sosial sememangnya dapat dikesan sejak Zaman Neolitik berikutan berlakunya perubahan cara hidup masyarakat yang mula melibatkan diri dalam kegiatan pertanian yang telah menimbulkan pelbagai kelas dalam masyarakat sama ada pemerintah dan paderi yang menggunakan autoriti dan kuasa agama untuk menguasai hasil ekonomi negara diikuti munculnya golongan tentera untuk melindungi kekayaan dan kepentingan negara serta kelas yang paling bawah biasanya petani dan hamba yang bertanggungjawab mengeluarkan hasil- hasil ekonomi negara.

 • Pendek kata, dengan wujudnya organisasi sosial dalam sesebuah masyarakat amalan pengkhususan kerja dapat diamalkan seterusnya pasti membawa kepada kelancaran melaksanakan sesuatu aktiviti termasuk kegiatan ekonomi.

2.  Menyatakan lokasi Tamadun Indus dan China .

B) Isi

A) Organisasi sosial di Lembah Indus

1. Golongan Pendeta

 • Disebabkan tidak adanya sistem pemerintahan beraja, maka tugas-tugas pemerintahan dan pentadbiran negara dipikul atau diamanahkan kepada golongan pendeta yang dianggap golongan yang suci serta mempunyai hubungan yang paling rapat dengan tuhan ataupun dewa.

 • Dari segi pentadbiran dan perundangan misalnya, golongan pendeta bertanggungjawab menggubal serata melaksanakan peraturan dan undang –undang yang pada amnya lebih bersifat keagamaan berdasarkan kitab-kitab suci mereka.

 • Golongan ini juga mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi, kerana institusi agama(kuil)mempunyai tanah-tanah pertanian yang luas akan dikerjakan oleh golongan petani ataupun hamba.

 • Golongan ini juga bertanggungjawab mengagihkan hasil-hasil pertanian yang dikumpulkan dalam jelapang.

 • Dari segi sosial pula, tanggungjawab kebajikan yang dipikul oleh golongan ini ialah menyediakan kemudahan infrastruktur seperti pembinaan jalan raya.

2. Golongan Pedagang

 • Merupakan satu lagi kelas yang diletakkan dalam kategori kelas atasan dalam masyarakat di lembah Indus. Golongan ini sebagaimana golongan pendeta hidup dalam keadaan mewah dan mempunyai pekerja-pekerja yang terdiri sama ada golongan buruh yang merdeka atau hamba.

 • Golongan ini dapat menjalani kehidupan yang mewah kerana urusan perdagangan yang dijalankan oleh mereka adalah bebas , iaitu tiada campur tangan golongan pendeta serta dikecualikan daripada membayar cukai.

 • Para pedagang ini juga mempunyai cop-cop mohor yang mempunyai lambang bercorak keagamaan yang menandakan kekayaan yang dimiliki serta dipercayai menjadi azimat yang ada kuasa sakti

3. Golongan bawahan

 • Sebagaimana yang dinyatakan di awal tadi, golongan bawahan masyarakat di lembah Indus terdiri daripada golongan petani,buruh dan hamba

 • Golongan petani biasanya tinggal dirumah-rumah kecil ataupun yang disediakan oleh golongan pedagang, biasanya rumah tersebut hanya mempunyai 2 buah bilik.

 • Segala kerja pertanian yang dijalankan oleh golongan petani akan diawasi oleh para pendeta.

 • Sementara golongan buruh pula biasanya akan menjalani tugas-tugas seperti menghantar bijirin, membina tembok, dan menenun kain.

 • Manakala kerja-kerja seperti mengumpul, menyimpan bijirin yang dihasilkan oleh petani dijalankan oleh hamba.

4. Kedudukan Organisasi Sosial selepas kedatangan orang-orang Aryan

 • Dengan kedatangan orang-orang Aryan sistem sosial masyarakat di sini kini dipengaruhi oleh sistem kasta. Sistem ini mengklasifikasikan penduduk mengikut pekerjaan mereka.

 • Golongan yang paling tinggi dalam masyarakat dikenali sebagai Brahman yang berurusan dalam soal keagamaan serta spiritual dan mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang politik dan pemerintahan

 • Golongan kedua pula kasytria yang bertanggungjawab pula menjalankan tugas-tugas ketenteraan seperti memberikan perlindungan kepada Brahman dan menghadapi musuh tatkala diancam

 • Seterusnya pula golongan Vaisya yang biasanya dirujuk kepada golongan yang mempunyai kekayaan khasnya golongan pedagang

 • Manakala kasta yang paling rendah di antara 4 kelas ialah sudra iaitu biasanya merujuk kepada golongan petani

 • Kasta- kasta yang diamalkan di sini amat rigid, menyebabkan pergaulan antara kelas atasan dan bawahan adalah amat terbatas

B) Organisasi sosial China

1. Golongan raja

 • Merupakan kelas tertinggi dalam masyarakat China, merupakan sumber kekuasaan dan mempunyai ‘supreme authority’ sebagaimana peranan firaun di Mesir.

 • Antara tugas raja di China ialah menjadi sumber undang-undang negara; segala arahan dan perintah raja mesti dilaksanakan ,menjadi ketua agama, ketua kerajaan dan hakim ,mengetuai upacara agama, melantik ketua pelbagai jenis agama dan kepercayaan, dan juga melantik pegawai pentadbir untuk melicinkan struktur pentadbiran

 • Seseorang yang dilantik menjadi raja dipercayai mendapat mandat dari tuhan atau syurga seandainya berlaku bencana alam seseorang raja itu harus ditukar sama ada secara baik ataupun melalui pemberontakan

 • Walaupun begitu kebanyakan tugas raja dijalankan oleh wakil-wakilnya atas nama baginda, biasanya golongan aristokrat atau bangsawan dalam masyarakat China.

2 .Golongan Aristokrat

 • Merupakan pembantu utama raja, dan mempunyai pengaruh yang amat besar dalam sistem politik dan sosial masyarakat China

 • Pada zaman dinasti Shang, golongan ini memonopoli penggunaan gangsa dalam bentuk alat-alat ritual dan senjata

 • Sesuai dengan tarafnya, golongan ini membina rumah kediaman berhampiran rumah ibadat yang biasanya dikelilingi oleh tembok sebagai langkah keselamatan

 • Pada zaman Dinasti Chao golongan ini amat berpengaruh, mempunyai banyak pengikut serta tanah-tanah yang dikerjakan oleh petani sesuai dengan sistem feudal yang diamalkan pada masa itu .

3. Golongan yang diperintah

 • Dari segi pekerjaan masyarakat China dapat dibahagikan kepada 4 kelas, kelas yang tinggi darjatnya ialah golongan cerdik pandai yang berperanan memberi nasihat kepada raja dan masyarakat berhubung dengan pentadbiran serta tingkah laku .

 • Sesuai dengan penguasaannya dalam ilmu-ilmu tertentu, maka tidak hairanlah golongan ini terlalu dipuja oleh masyarakat .

 • Golongan inilah yang bertanggungjawab memperkenalkan pelbagai aliran pemikiran di China seperti confuciunisme, taoisme, legalisme, moisme, dan menciusme.

 • Golongan yang kedua terpenting dalam masyarakat china yang menjadikan organisasi di sini agak unik ialah petani. Mereka dianggap kumpulan mulia kerana membekalkan makanan yang merupakan asas kepada kehidupan manusia.

 • Kelas seterusnya ialah golongan artis @ tukang-tukang yang mahir yang bertanggungjawab menghasilkan monumen – monumen tertentu.

 • Akhir sekali dalam kelas masyarakat ini ialah golongan pedagang yang diletakkan di tangga terbawah kerana mereka di anggap penipu serta mengaut keuntungan daripada rakyat, tidak seperti kawasan lain tetapi tidak dipandang tinggi oleh masyarakat.

 • Bagi masyarakat china selain pedagang dipandang rendah satu lagi kumpulan yang lebih hina kedudukannya iaitu terdiri daripada pelakon, pelacur serta hamba tidak mempunyai tempat di sisi masyarakat.

 • Ditinjau dari aspek kekeluargaan pula golongan pembesar dan kerabat diraja pula tidak dibenarkan berkahwin lebih dari seorang perempuan. Golongan wanita mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada lelaki, hanya lelaki mempunyai kuasa menceraikan isteri

C) Kesimpulan :

 • Pembentukan organisasi sosial telah membentuk masyarakat yang kompleks.

 • Dengan demikian telah dapat membantu perkembangan masyarakat yang membantu  perkembangan tamadun yang lebih hebat.

[SOKONG BLOG INI, SILA SIGN BUKU PELAWAT]

Rabu, 7 Mac 2012

TAHNIAH !

jabat tangan

Kepada pelajar yang berjaya dalam STPM 2011, tahniah diucapkan. Khususnya, kepada Izat  dan Nor Hafizah, tahniah di atas kejayaan anda menjadi pelajar terbaik. Juga terima kasih dan tahniah kepada pelajar yang telah memberi saya hadiah  A Sejarah iaitu seramai 15 orang. Semoga anda semua berjaya ke menara gading. Tidak lupa juga kepada yang tidak bernasib baik, jangan kecewa walaupun kegagalan itu pedih. Kegagalan adalah kejayaan yang tertunda. !! Itupun jika anda mahu bangun semula.

Peringatan khas kepada pelajar Tingkatan 6 Atas 2012, buat yang terbaik. Mesti semat di hati, Sejarah Mesti A. (InsyaAllah).

[SOKONG BLOG INI, SILA SIGN BUKU PELAWAT]

Sabtu, 3 Mac 2012

(1) SUKATAN PELAJARAN SEJARAH STPM (BAHARU) (2) PERATURAN & SKEMA PEPERIKSAAN STPM ……. (3) GARIS PANDUAN UMUM PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TINGKATAN ENAM

new.aspx
image

Sukatan Pelajaran 940 Sejarah (Baharu) – Sistem Modular
Download  : Klik Sini DOWNLOAD  ( Laman web MPM)   ATAU 
                             Klik Sini  DOWNLOAD   ( Link alternatif )
image

Peraturan dan Skema Peperiksaan (Baharu)

Download : Klik Sini DOWNLOAD ( Laman web MPM) ATAU
                            Klik Sini DOWNLOAD ( Link alternatif )

image
Garis Panduan Umum Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tingkatan Enam

Download : Klik Sini DOWNLOAD ( Laman web MPM) ATAU
                      Klik Sini DOWNLOAD ( Link alternatif )
MPM/1(AM)/2012
image
   MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA ( MPM )
PEMBERITAHUAN
PEPERIKSAAN
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) BAHARU
1. Dimaklumkan bahawa pada 4 Januari 2012, Mesyuarat Jemaah Menteri (MJM) telah bersetuju meluluskan pelaksanaan sistem pentaksiran baharu STPM bagi menggantikan sistem pentaksiran STPM sedia ada untuk sesi pengambilan tahun 2012/2013.
2. Pelajar yang berada pada tingkatan enam atas sesi persekolahan tahun 2012 tidak terjejas bagi menduduki peperiksaan STPM sedia ada dan merupakan kohort terakhir yang akan menduduki STPM pada bulan November/Disember 2012 seperti yang termaktub dalam Kalendar Peperiksaan STPM dan MUET 2012 yang terdapat pada portal MPM http://www.mpm.edu.my.
3. Pelajar tingkatan enam bawah tahun 2012 merupakan kohort pertama sistem pentaksiran baharu STPM yang akan menduduki peperiksaan penggal 1 persekolahan tingkatan enam pada November 2012 dan juga buat pertama kalinya akan melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Kalendar Peperiksaan STPM (baharu) bagi sesi 2012/2013 dan Jadual Waktu Peperiksaan STPM (baharu) bagi sesi 2012/2013 untuk penggal 1 akan dimuat naik pada portal MPM http://www.mpm.edu.my.
4. Dari aspek kandungan pengajian, sistem pentaksiran baharu STPM dibahagikan kepada tiga bahagian kurikulum berdasarkan kelompok tajuk atau mengikut kesesuaian bidang kajian disiplin berkenaan untuk mengisi tiga penggal, iaitu penggal 1, penggal 2, dan penggal 3 dalam tempoh pengajian selama 11/2 tahun.
5. Dalam sistem pentaksiran baharu STPM, tempoh pengajian tingkatan enam adalah sama dengan tempoh persekolahan mengikut kalendar persekolahan yang dilaksanakan pada masa ini. Peruntukan waktu pengajaran juga adalah sama seperti jadual waktu persekolahan yang sedia ada bagi tingkatan enam, iaitu lapan (8) waktu seminggu bagi setiap mata pelajaran (1 waktu pengajaran = 40 minit). Oleh itu, sistem pentaksiran baharu STPM ini tidak menganggu dan tidak mengubah sistem persekolahan sedia ada.
6. Dalam sistem pentaksiran baharu STPM ini juga, pentaksiran pencapaian pelajar akan dijalankan pada setiap penggal dan keputusan peperiksaan juga akan dikeluarkan pada setiap penggal.
7. Pelajar juga dibenarkan untuk memperbaiki keputusan peperiksaan akhir penggal 1 dan/atau penggal 2 dengan menduduki semula peperiksaan akhir bagi penggal berkenaan pada hujung penggal 3 (hujung tahun). Pelajar yang tidak mencapai keputusan yang baik bagi penggal 3 boleh juga menduduki semula peperiksaan akhir penggal 3 sahaja pada bulan Mac/April tahun berikutnya. Keputusan keseluruhan peperiksaan STPM baharu ini adalah berdasarkan gabungan keputusan terbaik bagi ketiga-tiga penggal.
8. Dari aspek sistem pentaksiran baharu STPM pula, pelajar akan dinilai berdasarkan dua kaedah pentaksiran, iaitu Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dengan wajaran 20% hingga 40% dan peperiksaan akhir berpusat dengan wajaran 60% hingga 80%. (Peratusan wajaran berbeza mengikut mata pelajaran).
9. Kadar yuran per calon dalam sistem ini (untuk ketiga-tiga penggal) ialah yuran asas sebanyak RM120.00 dan yuran setiap mata pelajaran sebanyak RM90.00. Namun demikian, calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan dikecualikan daripada membayar yuran peperiksaan STPM baharu ini seperti yang termaktub dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/2007: Garis Panduan Pengoperasian Dasar Pemansuhan Yuran Peperiksaan Awam bertarikh 10 Januari 2007.
10. Arahan dan Panduan Pendaftaran Calon bagi pentaksiran baharu STPM untuk pelajar tingkatan enam bawah sesi persekolahan tahun 2012 yang perlu menduduki peperiksaan penggal 1 pada bulan November 2012 boleh dirujuk pada portal MPM http://www.mpm.edu.my.
11. Dokumen berikut akan diedarkan ke semua sekolah yang mempunyai tingkatan enam dan juga boleh didapati pada portal MPM http://www. mpm.edu. my.
(a) Peraturan dan Skema Peperiksaan bagi pentaksiran baharu STPM 2012/2013
(b) Sukatan pelajaran STPM baharu bagi semua mata pelajaran
12. Garis Panduan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi pentaksiran baharu STPM untuk guru dan pelajar akan dimuat naik oleh MPM pada bulan Mac 2012.
Nota: Naskhah tercetak dokumen pada para 11 hanya akan dibekalkan oleh MPM kepada pihak sekolah untuk tahun 2012 sahaja manakala pada tahun-tahun berikutnya pihak sekolah/calon hendaklah memuat turun dan mencetaknya sendiri daripada portal MPM http://www.mpm.edu.my.

Majlis Peperiksaan Malaysia

Bandar Baru Selayang

68100 BATU CAVES

Selangor Darul Ehsan

Telefon: 03-6136 9663

Faksimile: 03-6136 1488

E-mel: ceo@mpm.edu.my

Portal: www.mpm.edu.my

27 JANUARI 2012
Related Posts with Thumbnails

PENYOKONG BLOG SEJARAH

PENAFIAN :

Penulis blog tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kerugian atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada mana-mana bahagian dalam laman blog ini. Pandangan Dalam Laman Ini Tidak Semestinya Menunjukkan Sikap WebMaster dan/atau Lain-Lain Penulis.