ENJIN CARIAN BAHAN

Ahad, 29 Januari 2012

TAMADUN DUNIA : TEMA 4 – EKONOMI DI CHINA


image TUGASAN SEJARAH 1
Pelajar PRA-U (Atas) SMK DARY , sila buat tugasan esei ini. Hantar pada 1/2/2012.
Huraikan pembangunan ekonomi dalam Tamadun China sebelum abad ke-18.

Panduan Jawapan :
Rujuk contoh skema jawapan dibawah dan lain-lain rujukan yang sesuai.  Selamat menjawab.
p0030 p0030 p0030 p0030 p0030 p0030 p0030 p0030  
Pendahuluan. ( 3 M)
1. Lembah Sungai Hwang –Ho kaya dengan tanah loes yang subur sesuai untuk pertanian.Tanaman utama ialah gandum,sekoi, barli dan lain-lain.
2. Pertanian merupakan pekerjaan utama penduduk China dan diberi status sosial yang tinggi oleh masyarakat.
3. Emperor (Maharaja) Shen Nung (1,750s.m) telah memperkenalkan pertanian di China. Peralatan yang digunakan seperti bajak dan cangkul.
4. Ekonomi bebas dijalankan tetapi ada campurtangan kerajaan.
Pembangunan Ekonomi China.

Markah 5 isi x 4 M = 20 M

1. Perkembangan pertanian/Revolusi Pertanian
Pertanian merupakan pekerjaan utama penduduk negeri China .Petani diberi status sosial yang tinggi oleh masyarakat.Tanaman yang diusahakan ialah barli, sekoi,gandum padi.Lembah sungai Hwang Ho kaya dengan tanah loess yang subur sesuai untuk aktiviti pertanian.Semasa pemerintahan Dinasti Song berlaku pembukaan tanah dan kawasan bukit diteres untuk pertanian.Revolusi pertanian pada zaman Dinasti Tang telah meningkatkan hasil pertanian. Ia disebabkan oleh kaedah pertanian yang lebih baik, pembukaan tanah-tanah baru, tanaman dua pusingan, pengkhususan dalam jenis pertanian, penggunaan kaedah pertanian baru, kemajuan pengangkutan, kewujudan pasaran dan pembinaan terusan.
2. Pengenalan teknik dan peralatan baru dalam pertanian.
Sejak zaman Dinasti Han (207 SM – 221 M) tenggala menabur benih telah digunakan untuk membuat alur, parit atau lekuk dalam satu masa.Di China Selatan telah diperkenalkan kaedah menabur benih padi di tapak semaian dan kemudiannya dipindahkan ke sawah berjaya meningkatkan hasil pengeluaran padi. Kolar kuda telah dicipta bagi membolehkan kuda menarik tenggala kayu untuk membajak tanah, kereta kuda dan kereta sorong beroda telah digunakan.Sistem tanaman bergilir yang dilaksanakan telah dapat menjaga kesuburan tanah.
3. Kemajuan sistem pengairan.
Terusan telah dibina bagi memperoleh sumber air yang terkawal seperti Empangan dan terusan pertama dibina iaitu Peony Dam dibina di Shouxin dibina pada abad ke-6 masihi.Kawalan terhadap banjir pula membolehkan hasil pertanian dioptimumkan. Kejuruteraan hidrolik membantu pengairan, kawalan banjir dan pengangkutan.
4. Kemajuan sistem pengangkutan.
Pada zaman Dinasti Han wujud jalan raya sepanjang 40 000 km yang meliputi sebahagian besar negara.Suspension bridges digunakan sejak abad ke-3 M dan abad ke-6 rantai besi telah digunakan dalam pembinaan jambatan.Hasil-hasil perdagangan dan perusahaan lain didagangkan ke kawasan di luar seperti Alam Melayu, India, Timur Tengah dan Eropah melalui Jalan Sutera Darat dan Jalan Sutera Laut. Selain itu perkembangan ekonomi yang pesat turut dicetuskan oleh perkembangan dalam sistem perhubungan seperti jambatan dan alat pengangkutan seperti kereta kuda dan kereta lembu. Pembinaan jambatan arched bridges telah dijalankan seperti Wanni Anqio di Nanchang Jiangxi pada tahun 1647 M .Tahun 1300 M (Dinasti Yuan) terusan digunakan untuk mengangkut gandum dari Lembah Sungai Yang Tze ke ibukota Changan dan Beijing.
5. Kemunculan persatuan pedagang.
Kewujudan golongan pedagang membawa kelahiran golongan kelas pertengahan yang besar.Pada zaman Dinasti Sung wujud kesatuan tukang manakala manakala pada zaman dinasti Ming pula wujud kesatuan dagang yang berperanan dalam pengawalan kedai emas, bank dan kertas kredit.Terdapat bandar yang mempunyai penduduk hingga sejuta orang seperti kaifeng dan Hangzchou yang turut menjadi pusat penggunaan dan pelaburan.Ini telah menyebabkan perkembangan industri perhidmatan seperti kraftangan bagi memenuhi kehendak golongan bangsawan dan rakyat biasa.Keadaan ini telah melahirkan golongan kelas pertengahan bandar seperti pekedai, tukang, jurutulis dan lain-lain.Golongan paling ramai ialah buruh atau pekerja biasa.Keadan ini telah membawa kepada munculnya kesatuan seperti Kesatuan Tukang dan Dagang pada zaman Dinasti Song.
6. Sistem pengurusan ekonomi
Bil pertukaran dan surat perjanjian hutang digunakan ketika zaman Dinasti Tang. Cukai tanah (liangshuiifa) telah diperkenalkan.Sutera China telah dieksport hingga ke Eropah.Cukai ke atas hasil jualan menjadi sumber pendapatan utama kerajaan pada zaman tersebut.Barangan mewah, ubat-ubatan, candu, minyak wangi dan hamba telah diimport.Petani membayar cukai dalam bentuk garam,teksti dan wangsemasa pemerintahan Dinasti Yuan. Wang kertas dijadikan sebagai wang sah nilai dan wang siling sebagai subsidiari.Koloni perdagangan (Shangtun) iaitu koloni pertanian yang dimajukan untuk menyediakan makanan kepada tentera di perbatasan telah laksanakan pada zaman pemerintahan Dinasti Ming.

Kesimpulan (2 M)
Tanah loess yang subur yang terdapat di lembah Hwang Ho telah menjadi pemangkin kepada perkembangan ekonomi berasaskan pertanian dalam tamadun China.Peranan pemerintah dalam zaman tertentu turut membantu perkembangan ekonomi dalam tamadun China.

Isnin, 2 Januari 2012

Sejarah Bantu Kita Fahami Akar Umbi Tamadun Bangsa

Sejarah bantu kita fahami akar umbi tamadun bangsa

Oleh Mohd Ayob Abd Razid

ayop_60@yahoo.com

2010/11/01

Langkah jadi subjek wajib lulus pada 2013 bantu generasi muda nilai kemanusiaan, tingkat penghayatan patriotisme

SEJARAH adalah satu cabang ilmu yang berasal dari Yunani pada abad ke-5 Sebelum Masihi (SM). Karya yang mula-mula dianggap sebagai penulisan sejarah ialah Histories, ditulis oleh Herodotus yang dianggap sebagai 'bapa sejarah'.

Karya Herodotus ini membawa maksud penyelidikan atau penyiasatan. Ia diterjemahkan oleh G Rawlinson dengan judul The Persians Wars. Buku terjemahan ini diterbitkan oleh The Modern Library, New York pada 1942.

Dalam bahasa lain, sejarah dikenali seperti berikut iaitu historia di negara Latin, history (Inggeris); storia (Itali), historie (Perancis), geschichte (Jerman), gescheiedenis (Belanda), shih (Cina), itihasa dan purana (Hindu) dan tarikh (Arab). Dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia disebut sejarah (syajarah) yang diambil daripada perkataan Arab ‘syajaratun’ yang bererti pohon, keturunan atau asal-usul.

Sejarah adalah berkaitan dengan perkara atau peristiwa yang sebenar sudah berlaku (Sir John Seely). Ia merakamkan pengalaman kehidupan manusia dalam masyarakat yang bertamadun (G Renier). R G Collingwood menganggap semua sejarah ialah sejarah pemikiran (idea manusia). Lewis Namier pula menyebut bahan atau mauduk yang menjadi perhatian sejarah ialah mengenai tindakan manusia sehingga mencetuskan peristiwa mengikut keadaan dan masa.

Islam sangat memberi perhatian terhadap sejarah. Misri A Muchsin dalam Filsafat Sejarah Islam (Ar-Ruzz Press, Jogjakarta, 2002) menyebut sekitar dua pertiga daripada keseluruhan ayat al-Quran memiliki nilai atau norma sejarah yang mana al-Quran berbicara mengenai perubahan dalam masyarakat yang sangat ditentukan oleh kebaikan dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dalam konteks ini, al-Quran berbicara sebab khusus terjadinya perpecahan sosial bangsa yang sudah terlalu jauh menyimpang daripada sendi kebenaran hakiki.

Sejarah sebagai satu ilmu memerlukan kepada penyiasatan dan penyelidikan mengenai peristiwa masa lampau berdasarkan bukti yang ditemui. Daripada bukti atau sumber itu, maka pentafsiran sejarah akan dilakukan oleh sejarawan. Jacob Burchharht menyebut bahawa sejarah ialah pentafsiran berdasarkan kepada sumber. Ini bermakna sejarah ialah pencarian untuk mendapatkan kebenaran, hakikat dan penujuan manusia (Arnold Toynbee).

Dalam konteks ini, Edward Carr menyebut bahawa sejarawan mempunyai dua tugas utama iaitu menyingkap fakta penting dan menyingkirkan fakta historis (bukan fakta sejarah). Sejarawan harus dapat membezakan antara kebenaran dan kepalsuan (pembohongan) sumber sejarah. Ibnu Khaldun sangat tegas dalam perkara mengenai fakta sejarah. Beliau menegaskan sejarawan perlu melakukan dua perkara penting, iaitu memberi pemikiran mendalam terhadap berita mengenai sesuatu peristiwa dan membuat kajian terhadap kebenaran dan kejujuran penutur (pencerita) dan penulis berita itu.

Ilmu sejarah adalah ilmu yang menggunakan pendekatan ilmu sosial. Hasil daripada metodologi kajian sejarah itu membolehkan ahli sejarah melakukan interpretasi sejarah terhadap peristiwa yang dikaji. Interpretasi itu pula bergantung kepada dari segi mana sejarawan itu melihatnya, dimensi mana yang diperhatikan serta undur mana yang diungkapkannya. Misalnya, jika ia menggunakan pendekatan politikologis sudah pasti sejarawan itu akan meneliti atau menyoroti pertentangan kekuasaan, ideologi politik, struktur politik dan jenis pemerintahan serta kepemimpinan.

Yang pasti, dalam apa jua pendekatan yang digunakannya, pengkaji sejarah memerlukan pengetahuan mengenai konsep dan teori ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, geografi, politik, ekonomi, bahasa, kesusasteraan, falsafah dan ilmu sosial yang lain. Malah, dalam keadaan tertentu pengkaji sejarah memerlukan bantuan ilmu fizik dan kimia untuk membuat penilaian mengenai bahan berkaitan fosil, batu bata, bahan purba dan dokumen lama yang dikajinya itu.

Pada sekitar 1920-an, ahli sejarah Perancis yang terdiri daripada aliran ‘Annales’ dianggap berjaya meletakkan ilmu sejarah sebagai ilmu bersifat saintifik dengan sempurna apabila berjaya menggunakan kaedah kuantitatif serta menghuraikan secara sahih peranan pelbagai faktor penyebab seperti geografi, struktur sosial dan pemikiran. Justeru, penulisan sejarah yang dihasilkan oleh ahli sejarah Annales telah memberikan satu nafas baru kepada pengajian ilmu sejarah dengan memperluaskan sudut pandangan ahli sejarah, baik dari segi ruang lingkup mahupun perkaedahan (R Suntharalingam, 1987).

Sebenarnya, bagi mereka yang membuat pengkhususan dalam pengajian sejarah, terlalu banyak cakupan ilmu sejarah yang perlu dikuasainya. Misalnya, seseorang penuntut atau pengkaji dalam pengkajian falsafah sejarah perlu memahami mengenai dasar dan persoalan falsafah sejarah, perkembangan pensejarahan (Timur dan Barat), perkembangan falsafah sejarah mengikut periodisasi, epistemologi sejarah, ontologi sejarah, teleologi sejarah, kosmologi sejarah, eskatologi sejarah, nomologi sejarah dan aksiologi sejarah.

Apakah fungsi sejarah? Apakah sejarah itu hanya dilihat sebagai satu nostalgia ataupun romantisisme yang digunakan sebagai satu pelarian seperti yang ditanggapi oleh orang yang bukan ahlinya. Ibnu Khaldun menyatakan bahawa ilmu sejarah adalah ilmu yang dikaji oleh pelbagai bangsa dan generasi untuk mengetahui mengenai kerajaan dan negara serta perubahan yang terjadi dalam sesuatu masyarakat itu.

Melalui sejarah, sesuatu bangsa itu dapat mengenali mengenai akar umbi serta jatuh bangunnya bangsa itu. Daripada peristiwa sejarah itu jugalah kita dapat memahami dan mengenali hukum sebab akibat daripada sesuatu peristiwa supaya boleh diambil pengajaran daripadanya. Nouruzzaman Shiddiqie dalam pengantar Sejarah Muslim (Nurcahaya, Yogyakarta, 1983) menyebut sejarah sebagai peristiwa masa lampau bukan sekadar memberi maklumat mengenai terjadinya peristiwa itu, tetapi juga memberi interpretasi atas peristiwa yang berlaku dengan melihat kepada hukum sebab akibat untuk dijadikan pengajaran.

Sejarah mampu memperteguhkan semangat dan ketahanan sesuatu bangsa dalam menghadapi krisis atau kekacauan dalam kehidupan semasa. Melalui pengalaman sejarah, ia dapat menyediakan arah garis tertentu serta membina keyakinan dan harapan masa depan yang lebih menyakinkan. Misalnya, Dasar Ekonomi Baru (DEB) dihasilkan di negara kita adalah didorong oleh pengalaman sejarah bangsa Melayu yang mengalami keterbelakangan dalam penyertaan ekonomi moden kesan daripada dasar yang diamalkan penjajah. Ia adalah berkaitan dengan kesan dan akibat daripada perjalanan sejarah kolonial di negara kita.

Bagi bangsa yang tidak memberikan perhatian kepada sejarahnya, ia akan kehilangan arah dan identiti kerana perilaku, pemikiran dan tindak tanduknya sudah tersasar dan terputus daripada sejarah akar umbi bangsanya. Hakikatnya, apabila kita meneliti negara dan masyarakat kita, maka kita dapati bahawa negara dan masyarakat kita yang wujud hari ini banyak dikenali melalui pelbagai simbol dan lembaga kenegaraan yang ada hubungannya dengan pensejarahan negara.

Justeru, sejarah nasional wajib menjadi sebahagian daripada unit sejarah dalam pengajian sejarah tanah air.

Pada hemat saya, sejarah tradisional tanah air mampu membawa kita mengenal akar umbi ketamadunan bangsa, manakala sejarah moden tanah air yang berkembang pada abad ke-19 dan 20 pula mampu memupuk semangat kita untuk meneruskan pembinaan negara bangsa yang mempunyai identiti dan jati diri yang kukuh.

Kita juga perlu memahami bahawa proses dan perjalanan sejarah tanah air tidak dapat dipisahkan daripada proses sejarah makro antarabangsa yang dalam keadaan, masa dan ruang tertentu turut mempengaruhi banyak aspek pensejarahan tanah air seperti aliran ideologi, politik, nasionalisme, perdagangan, kemasukan teknologi baru dan migrasi bangsa dari negara luar. Proses sejarah itu telah meninggalkan kesan yang cukup besar dalam proses pensejarahan negara.

Kesimpulan, pengajian sejarah akan menjadikan generasi kita memahami proses pembinaan negara bangsa, membangun intelektual, menghargai usaha dan sumbangan tokoh tanah air, membina nilai kemanusiaan serta membentuk warga negara yang patriotik. Melalui penghayatan terhadap pengalaman sejarah tanah air akan meningkatkan kesedaran, kepekaan dan semangat ingin membabitkan diri dalam proses pembinaan negara bangsa secara aktif dan produktif di atas penghayatan patriotisme yang tinggi terhadap tanah air.

Justeru, keputusan kerajaan untuk menjadikan mata pelajaran Sejarah sebagai mata pelajaran wajib lulus peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mulai 2013 dan Sejarah sebagai subjek teras di sekolah rendah mulai 2014 sangat dialu-alukan.

Penulis ialah Ketua Unit Penerbitan di Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA), Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan.

http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Sejarahbantukitafahamiakarumbitamadunbangsa/Article

Related Posts with Thumbnails

PENYOKONG BLOG SEJARAH

PENAFIAN :

Penulis blog tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kerugian atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada mana-mana bahagian dalam laman blog ini. Pandangan Dalam Laman Ini Tidak Semestinya Menunjukkan Sikap WebMaster dan/atau Lain-Lain Penulis.