ENJIN CARIAN BAHAN

Sabtu, 20 Februari 2010

BACAAN 4 - TAMADUN DUNIA - TEMA 4 : DASAR MERKANTILISME DI EROPAH


Bagaimanakah dasar ekonomi merkantilisme mengukuhkan pentadbiran dan pemerintahan  negara bangsa di Eropah?

PENDAHULUAN (3 markah)

1.            Revolusi Perdagangan di Eropah pada abad ke-15 hingga ke-16 membawa kepadaperkembangan ekonomi moden di Eropah.
2.               Maksud Sistem Ekonomi Merkantilisme
-          Satu sistem ekonomi yang melibatkan  campur tangan kerajaan dalam menggalakkan pertumbuhan kekayaan, kekuasaan dan kebajikan.
3.                 Konsep Negara Bangsa
-          Merupakan negara kebangsaan yang sederhana besar dan mempunyai kesatuan politik serta berkembang menjadi sebuah negara di Eropah.
-          Penduduk setiap negara bangsa terikat oleh satu keturunan, satu bahasa dan kebudayaan tersendiri.
-          Contoh, England, Perancis, Sepanyol.

ISI  (5 isi X 4 markah)
1.            Pemerintah negara bangsa mewujudkan sektor pertanian dan perindustrian yang produktif untuk menjamin pasaran luar negara.

2.            Kerajaan telah melindungi sektor perindustrian dalam negara dan perdagangan luar dengan mengenakan duti import yang tinggi dan memastikan imbangan perdagangan berpihak kepada negara mereka.

3.             Pemerintah negara bangsa  melihat negara lain terutama di Eropah sebagai musuh dan sanggup berperang untuk  melindungi kepentingan industri, perdagangan dan perkapalan tempatan. 

4.            Pemerintah memperkenalkan beberapa akta untuk  melindungi sektor perindustrian, pertanian dan perkapalan.  Ratu Elizabeth (1558 – 1603) memperkenalkan Akta Perintis 1563, Undang-Undang Kemiskinan 1660 dan Akta Perkapalan 1650.

5.            Raja negara bangsa menjadi pelopor kepada perkembangan kapitalisme dengan berlumba untuk menguasai dan mengumpulkan kekayaan.  Untuk tujuan tersebut, pelayaran ke seberang laut digalakkan seperti pelayaran John Cabot telah menemui New Foundland (1407).

6.            Penubuhan syarikat-syarikat perdagangan oleh Britain dan Belanda terutama di Timur memperkukuh lagi Dasar Mekantilisme dan kekuasaan politik mereka.   Hal Ini membawa kepada kemunculan pasaran ekonomi imperialis yang luas.  Contoh, Syarikat Hindia Timur British dan Syarikat Hindia Timur Belanda .

7.            Sistem ini diperkukuh dengan perluasan kuasa negara-negara Eropah dari segi politik. Penjajahan politik ke atas wilayah luar yang kaya menjamin sumber kekayaan kepada negara induk.  Contoh, penjajahan British ke atas Tanah Melayu, Perancis ke atas Indo-China, dan Sepanyol ke atas Filipina.

KESIMPULAN (2 markah)

Dasar ekonomi Merkantilisme membawa kepada perkembangan kapitilisme di seluruh dunia.Tiada ulasan:

Related Posts with Thumbnails

PENYOKONG BLOG SEJARAH

PENAFIAN :

Penulis blog tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kerugian atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada mana-mana bahagian dalam laman blog ini. Pandangan Dalam Laman Ini Tidak Semestinya Menunjukkan Sikap WebMaster dan/atau Lain-Lain Penulis.