ENJIN CARIAN BAHAN

Ahad, 30 Ogos 2009

JADUAL WAKTU STPM 2009

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS STPM 2009

TARIKH

WAKTU

KOD

KERTAS

MASA

18 November

(Rabu)

8:00 pg 11:00 pg

8:00 pg 11:00 pg

8:00 pg 11:00 pg

911/1


912/1


930/1

Bahasa Cina 1


Bahasa Tamil1


Syariah1 (Fikah dan Usul Fikah)

3 jam

3 jam

3 jam

2:00 ptg 4:30 ptg

2:00 ptg 4:00 ptg

958/1


970/4

Computing1


Seni Visual 4 (Teori Penghasilan Karya)

2½ jam

2 jam

19 November

(Khamis)

8:00 pg 11:00 pg

8:00 pg 9:00 pg

8:00 pg 11:00 pg

913/1


960/4


966/1

Bahasa Arab1


Physics 4 (Written Practical Test)


Sains Sukan1

3 jam

1 jam

3 jam

2:00 ptg 5:00 ptg

2:00 ptg 4:30 ptg

948/1


964/2

Perakaunan1


Biology 2 (Structure and Essay)

3 jam

2½ jam

23 November

(Isnin)

8:00 pg 11:00 pg

900/2

Pengajian Am 2 (Esei)

3 jam

2:00 ptg 5:00 ptg

2:00 ptg 5:00 ptg

2:00 ptg 5:00 ptg

911/2


912/2


930/2

Bahasa Cina2


Bahasa Tamil 2


Syariah 2 (Ayat Ahkam dan Hadis Ahkam)

3 jam

3 jam

3 jam

24 November

(Selasa)

8:00 pg 11:00 pg

8:00 pg 10:30 pg

922/1


962/2

Kesusasteraan Melayu 1 (Kesusasteraan Melayu Tradisional) Chemistry2 (Structure and Essay)

3 jam

2½ jam

2:00 ptg 5:00 ptg

940/1

Sejarah 1 (Tamadun Dunia hingga Tahun 1800)

3 jam

25 November

(Rabu)

8:00 pg 11:00 pg

8:00 pg 11:00 pg

8:00 pg 11:00 pg

913/2


950/1


954/1

Bahasa Arab2


*MathematicsS 1


*Mathematics T1

3 jam

3 jam

3 jam

2:00 ptg 5:00 ptg

2:00 ptg 5:00 ptg

920/1


931/1

Literature in English 1 (Shakespeare and Other British Writers)Usuluddin1 (Tauhid dan Mantik)

3 jam

3 jam

26 November

(Khamis)

8:00 pg 11:00 pg

910/2

Bahasa Malaysia 2 (Esei)

3 jam

2:00 ptg 5:00 ptg

2:00 ptg 5:00 ptg

946/1


956/1

Pengajian Perniagaan1


Further MathematicsT 1

3 jam

3 jam


JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS STPM 2009

TARIKH


WAKTU

KOD


KERTAS


MASA

30 November

(Isnin)

8:00 pg 11:00 pg

8:00 pg 10:30 pg

940/2

960/2

Sejarah 2 (Sejarah Malaysia, Asia Tenggara, Asia Selatan,

dan Asia Timur, 1800 - 1963)

Physics 2 (Structure and Essay)

3 jam

2½ jam

2:00 ptg 5:00 ptg

944/1

Ekonomi 1 (Mikroekonomi)

3 jam

1 Disember

(Selasa)

8:00 pg 11:00 pg

942/1

Geografi 1 (Alam Sekitar Fizikal)

3 jam

2:00 ptg 5:00 ptg

2:00 ptg 5:00 ptg

950/2

954/2

*MathematicsS 2

*MathematicsT 2

3 jam

3 jam

2 Disember

(Rabu)

8:00 pg 9:00 pg

8:00 pg 11:00 pg

964/4

970/2

Biology 4 (Written Practical Test) Seni Visual 2 (Lukisan)

1 jam

3 jam

2:00 ptg 5:00 ptg

944/2

Ekonomi2 (Makroekonomi)

3 jam

3 Disember

(Khamis)

8:00 pg 11:00 pg

946/2

Pengajian Perniagaan 2

3 jam

2:00 ptg 5:00 ptg

2:00 ptg 5:00 ptg

942/2

956/2

Geografi 2 (Alam Sekitar Manusia) Further Mathematics T2

3 jam

3 jam

7 Disember

(Isnin)

8:00 pg 11:00 pg

8:00 pg 11:00 pg

931/2

948/2

Usuluddin2 (Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis) Perakaunan2

3 jam

3 jam

2:00 ptg 5:00 ptg

2:00 ptg 3:45 ptg

922/2

964/1

Kesusasteraan Melayu 2 (Kesusasteraan Melayu Moden) Biology1 (Multiple- choice)

3 jam

1¾ jam

8 Disember

(Selasa)

8:00 pg 11:00 pg

8:00 pg 10:30 pg

920/2

958/2

Literature in English2 (New Literatures in English) Computing2

3 jam

2½ jam

2:00 ptg 3:00 ptg

2:00 ptg 5:00 ptg

962/4

970/1

Chemistry4 (Written Practical Test) Seni Visual 1 (Teori Seni Visual)

1 jam

3 jam

9 Disember

(Rabu)

8:00 pg 9:45 pg

8:00 pg 11:00 pg

960/1

966/2

Physics 1 (Multiple- choice) Sains Sukan 2

1¾ jam

3 jam

2:00 ptg 4:00 ptg

900/1

Pengajian Am 1 (Aneka Pilihan)

2 jam

10 Disember

(Khamis)

8:00 pg 9:45 pg

962/1

Chemistry1 (Multiple- choice)

1¾ jam

2:00 ptg 4:00 ptg

910/1

Bahasa Malaysia 1 (Aneka Pilihan)

2 jam

Catatan:

1. Garis tegak di sebelah nama kertas menunjukkan calon tidak boleh mengambil lebih daripada satu kertas dalam kumpulan kertas yang berkenaan.

2. *Bagi mata pelajaran Mathematics S, Mathematics T, Computing, Physics, Chemistry, dan Biology, kertas soalan adalah dalam dwibahasa, iaitu Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Calon dibenarkan menulis jawapan dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia.
[ SOKONG BLOG INI, SILA SIGN BUKU PELAWAT ]

Related Posts with Thumbnails

PENYOKONG BLOG SEJARAH

PENAFIAN :

Penulis blog tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kerugian atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada mana-mana bahagian dalam laman blog ini. Pandangan Dalam Laman Ini Tidak Semestinya Menunjukkan Sikap WebMaster dan/atau Lain-Lain Penulis.