ENJIN CARIAN BAHAN

Sabtu, 11 Oktober 2008

Soalan Percubaan STPM Sejarah 1 Negeri Perlis 2008

Bahagian A

1. Apakah yang dikatakan Revolusi Bandar?.Jelaskan kepentingannya kepada peradaban manusia.

2. Bincangkan faktor-faktor yang membawa kelahiran negara kota Yunani dan bincangkan aspek pemerintahan dan pentadbiran negara kota Athens dan Sparta.

3. Bincangkan organisasi ketenteraan dalam Tamadun India sebelum Islam.

4. Jelaskan konsep dan ciri-ciri ekonomi kapitalisme pada zaman kemuncak pertengahan di Eropah Barat.

5. Tamadun Rom dan Melayu mempunyai tradisi pendidikan masing-masing. Bincangkan.

6. Jelaskan kepentingan Renaissance kepada perkembangan tamadun di Eropah sehingga 1800M.

7. Huraikan kesan-kesan penjelajahan dan penerokaan orang-orang Eropah pada abad ke-15 M hingga abad ke-16 M.

8. Bandingkan ciri-ciri senibina Eropah dengan senibina Islam.

Bahagian B

9. Masyarakat Arab Jahiliyah dikenali sebagai bangsa yang bersifat ummiyin. Jelaskan sifat tersebut dan huraikan ciri-ciri masyarakat zaman tersebut dari segi kepercayaan, ekonomi, sosial dan politik.

10. Huraikan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem pentadbiran Islam pada zaman Khalifah Umar al Khattab

11. Bincangkan peristiwa dan natijah Peperangan Uhud pada tahun 3 H pada umah Islam dan musyrikin Mekah.

12. Jelaskan sumber-sumber baitulmal dan fungsinya dalam perkembangan ekonomi umat Islam pada zaman Khalifah Umar al Khattab

13. Jelaskan perkembangan pendidikan pada zaman Nabi Muhammad s.a.w dan Khulafa' al Rasyidin

14. Bincangkan sumbangan Tamadun Islam kepada peradaban dunia.

15. Huraikan perkaitan antara peristiwa Hijrah Rasulullah s.a.w dengan penjelajahan dan penerokaan umat Islam

16. Huraikan ciri-ciri seni ukir dan seni bina Islam yang terdapat pada bangunan masjid dan istana.

Sumbangan daripada : Sweet Sue <sweetcokoleatsusue@yahoo.comWave

Tiada ulasan:

Related Posts with Thumbnails

PENYOKONG BLOG SEJARAH

PENAFIAN :

Penulis blog tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kerugian atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada mana-mana bahagian dalam laman blog ini. Pandangan Dalam Laman Ini Tidak Semestinya Menunjukkan Sikap WebMaster dan/atau Lain-Lain Penulis.