ENJIN CARIAN BAHAN

Ahad, 6 April 2008

TEMA 2 : PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN ( STPM 1998 )

1. Piagam Madinah Merupakan Piagam Bertulis Yang Pertama Di Dunia. Berikan Huraian Berhubung Dengan Kandungan Dan Kepentingan Piagam Tersebut.

A. PENDAHULUAN.

1. Pada masa ketibaan Rasulullah s.a.w di Madinah terdapat dua golongan penduduk terbesar, iaitu orang Arab dan Yahudi. Orang Arab Islam, terdiri dari suku kaum Aus dan Khazraj digelar sebagai Ansar ( Golongan Penolong ) dan orang Arab Quraisy yang berhijrah dari Makkah pula digelar Muhajirin ( golongan Pendatang ). Orang – orang Yahudi di Madinah pula terbahagi kepada beberapa kumpulan. Antaranya ialah bani Qainuqa, Quraizah dan Nadir.

Orang – orang Ansar dari suku kaum Aus dan Khazraj sentiasa berselisih faham sesama mereka sejak zaman berzaman lagi. Orang Muhajirin pula terlalu miskin kerana mereka dihalau dari kampung halaman mereka. Orang – orang Yahudi sentiasa bersikap permusuhan dan sentiasa menghasut dan mengkhianati Rasulullah s.a.w dan pengikutnya. Orang – orang Munafik perlu menjadi musuh dalam selimut. Di samping itu pula orang – orang Musyrikin Quraisy di Makkah sentiasa membuat pelbagai usaha untuk menghancurkan agama Islam dan orang – orang Islam.

Untuk menenteramkan keadaan gawat di Madinah, Rasulullah s.a.w membuat perjanjian dengan seluruh Penduduk di Madinah dan menulis satu piagam negara Islam pertama yang disebut sebagai Sahifah al – Madinah.

B. ISI – ISI PENTING:

Huraian mengenai Piagam Madinah.

1. Piagam Madinah berbeza dari tulisan – tulisan peraturan pemerintah sebelum ini, kerana perlembagaan ditulis oleh pemimpin iaitu Nabi Muhammad s.a.w untuk diterima pakai oleh rakyatnya, iaitu penduduk Madinah. Piagam ini merupakan satu undang – undang tertinggi di Madinah, selain itu Al – Quran, yang telah menjadi tatacara pemerintahan di negara kota itu. Ia berlainan dengan The Constitution of Athens yang hanya merupakan sejarah evolusi amalan perlembagaan di negara itu. Piagam Madinah tidak seperti dokumen Shuking oleh Confucious yang merupakan buku teks untuk kanak – kanak raja. Ia juga bukan seperti dokumen Artha Sastera yang dianggap sebagai peraturan pemerintahan pada zaman Chandra Gupta Maurya, yang hanya menjadi buku teks pembelajaran untuk anak – anak raja waktu itu;

2. Beberapa aspek utama piagam Madinah ialah:

2.1 Pengakuan terhadap Rasulullah s.a.w sebagai Ketua Negara Madinah yang wajib dipatuhi dan dihormati. Apa – apa masalah besar antara penduduk Islam dengan penduduk bukan Islam mestilah dirujuk kepada ketua negara untuk diselesaikan. Walaubagaimana pun, semua ketua kaum mempunyai hak untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri secara yang difikirkan berpatutan.

2.2 Semua penduduk Madinah hendaklah hidup sebagai satu Ummah yang tidak terpengaruh dengan apa – apa elemen yang tidak baik dari luar.

2.3 Semua penduduk hendaklah bersatu – pada, bekerjasama, dan bertanggungjawab mempertahankan negara dari apa – apa serangan musuh.

2.4 Wahyu sebagai sumber piagam termasuk tradisi .

2.5 Semua penduduk diberi kebebasan mengamalkan agama masing – masing, dan tiada gangguan dan paksaan dalam hal keagamaan.

2.6 Keselamatan semua penduduk adalah terjamin selama mereka mematuhi perlembagaan tersebut.

3. Kepentingan Piagam Madinah kerana ia mempunyai beberapa peruntukan berhubung dengan perkara – perkara berikut:

3.1 Penerimaan Rasulullah s.a.w sebagai Ketua Negara Madinah telah menaikkan kedudukan baginda sebagai pemimpin di dalam sebuah negara yang mana penduduknya terdiri dari pelbagai bangsa. Baginda mempunyai kuasa untuk memutuskan apa – apa dasar negara dan untuk menyelesaikan masalah – masalah yang timbul dari masa ke semasa.

3.2 Pengekalan struktur kekeluargaan masyarakat Madinah yang tidak bertentangan dengan Islam di samping pengubahsuaian sebahagian darinya mengikut hukum – hukum Islam. Ketua – ketua kaum tetap mempunyai autoriti terhadap kaumnya dan Rasulullah s.a.w adalah sebagai Ketua hakim yang akan memutuskan hukuman terhadap kesalahan – kesalahan di luar bidang kuasa ketua – ketua kaum berkenaan.

3.3 Orang – orang Islam diwajibkan hidup bermasyarakat sesama mereka secara aman dan mereka hendaklah membantu saudara seagama dan ditegah membantu dan berpihak kepada musuh – musuh Islam.

3.4 Piagam Madinah telah menyatukan dan mendamaikan antara suku – suku bangsa Arab di Madinah yang sentiasa bertelagah sebelum ini.

3.5 Memberi kebebasan menjalankan kegiatan ekonomi kepada semua penduduk. Peraturan ini dibuat untuk mengelak pemboikotan ekonomi oleh orang – orang Yahudi ke atas umat Islam seperti yang dilakukan oleh kaum Quraisy Makkah sebelum hijrah Rasulullah s.a.w ke Madinah.

3.6 Kebebasan dalam kegiatan perniagaan dan keadaan yang aman di Madinah telah menarik minat pedagang – pedagang luar untuk datang ke Madinah. Akhirnya Madinah telah menjadi pusat perdagangan penting di Semenanjung Tanah Arab. Dengan itu, umat Islam secara beransur – ansur telah menguasai ekonomi Madinah dan di kawasan persekitarannya.

3.7 Semua penduduk Madinah bertanggungjawab memelihara keamanan dan keselamatan negara.

3.8 Dengan peruntukan piagam ini, orang – orang Yahudi tidak lagi boleh membuat sebarang pakatan dengan orang Quraisy Makkah dan mereka diwajibkan mempertahankan negara dari ancaman luar bersama – sama dengan orang Islam.

3.9 Memberikan kebebasan beragama dan tidak boleh mengganggu penganut – penganut agama lain.

3.10 Dengan kebebasan beragama ini, orang – orang Islam bebas mengamalkan ajaran Islam. Ini memberi peluang kepada orang – orang bukan Islam bergaul dengan orang – orang Islam dan memerhatikan akhlak dan personaliti orang – orang Islam dan juga ibadat mereka yang penuh dengan disiplin. Ini semua telah menarik minat orang – orang bukan Islam memeluk agama Islam.

3.11 Melalui piagam ini, orang – orang Yahudi secara tidak langsung mengiktiraf kewujudan Islam sebagai satu agama, Madinah sebagai negara Islam dan Nabi Muhammad s.a.w sebagai Pesuruh Allah yang sebenar. Sebelum ini, ketiga – tiga perkara ini ditolak oleh orang – orang Yahudi.

3.12 Hak dan keselamatan setiap penduduk Madinah adalah terjamin. Mana – mana pihak yang cuba mengkhianati piagam akan diambil tindakan tegas dan dihukum seberat – beratnya tanpa mengira bangsa atau agama. Hukuman telah dikenakan kepada pengkhianat piagam, seperti apa yang dikenakan ke atas Bani Qainuqa’ yang berkomplot dengan orang Arab Quraisy Makkah dalam Perang Badar. Mereka dihalau, begitu juga dengan Bani Nadir, mereka dihalau kerana berkerjasama dengan orang Arab Quraisy dalam Perang Uhud dan membunuh kaum lelaki Bani Quraizah yang mengisytiharkan perang dan bekerjasama dengan Quraisy Makkah dalam Perang Khandak.

C. KESIMPULAN:

1. Piagam Madinah bersifat perkembangan sebenar berbanding dengan tatacara pemerintahan kerajaan purba Greek, China dan India.

2. Piagam Madinah merupakan piagam bertulis pertama di dunia.

3. Dengan tergubalnya Piagam Madinah, lahirnya sebuah negara Islam pertama di dunia di Madinah, yang menjadi induk kepada Empayar Islam selepasnya, yang memerintah dunia selama tujuh abad.

4. Piagam Madinah boleh dijadikan asas kepada mana – mana piagam Islam yang baru, terutama sekali kepada sebuah negara Islam yang mempunyai penduduk berbilang bangsa.

Tiada ulasan:

Related Posts with Thumbnails

PENYOKONG BLOG SEJARAH

PENAFIAN :

Penulis blog tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kerugian atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada mana-mana bahagian dalam laman blog ini. Pandangan Dalam Laman Ini Tidak Semestinya Menunjukkan Sikap WebMaster dan/atau Lain-Lain Penulis.